Kontakt EBM Expert, s.r.o.

Na Valentince 3336/4
150 00 Praha 5

Česká republika

Základní data EBM Expert, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ055056

Činnost EBM Expert, s.r.o.

Projekční činnost
Předmětem naší činnosti jsou architektonické a projekční práce a poradenství v oblasti pozemních a inženýrských staveb v rozsahu od úvodní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci všech stupňů až po kolaudaci. Jsme schopni vyhovět požadavkům na zpracování informačního modelu budovy (BIM) a zadáním vyžadujícím získání některého z certifikátů zelených budov (LEED, BREEAM).
Jsme držiteli ISO GOLD Certifikátu na všechny hlavní činnosti společnosti.
Project management
Nabízíme komplexní řízení projektů ve všech fází výstavby, od studie proveditelnosti, přes projektové práce, výběrová řízení, koordinaci příslušných povolení, koordinaci výstavby, řešení záručních a pozáručních oprav, zastupujeme klienta při jednáních s dotčenými orgány státní správy.

Náš klient vždy jedná jen s jedním manažerem, který je odpovědný za celý projekt, dozoruje efektivitu investiční akce, organizuje výběrová řízení a prosazuje priority klienta.
Technický dozor investora
Smyslem technického dozoru investora (TDI) je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, uzavřenými smluvními závazky, platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy a záměry.
Inženýrská činnost
Zabezpečíme průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace. Projednáme záměr stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení. Zorganizujeme kolaudační řízení a zajistíme vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Zabezpečíme majetkoprávní agendu spojenou s výstavbou včetně věcných břemen.
 

Lokalita  EBM Expert, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Na Valentince 3336/4 150 00 Praha 5 Česká republika
Sídlo firmy Na Valentince 3336/4 150 00 Praha 5 Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details