E.ON Distribuce, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt E.ON Distribuce, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Česká republika

Základní data E.ON Distribuce, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výzkum a vývoj (72)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ005631

Činnost E.ON Distribuce, a.s.

Správa a rozvoj distibuční soustavy elektrické energie

Lokalita  E.ON Distribuce, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Česká republika
Sídlo firmy F. A. Gerstnera 2151/6 370 01 České Budějovice 7 Česká republika

Základní informace  E.ON Distribuce, a.s.

Certifikáty

Typ: ISO 9001: 2015

Majetková struktura  E.ON Distribuce, a.s.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  E.ON Distribuce, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj (72)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Scientific research and development (72)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba, přenos a rozvod elektřiny (351)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Electric power generation, transmission and distribution (351)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí (352)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains (352)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektřiny (3511)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Production of electricity (3511)

NACE CZ (CZ 2008) : Přenos elektřiny (3512)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Transmission of electricity (3512)

NACE CZ (CZ 2008) : Rozvod elektřiny (3513)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Distribution of electricity (3513)

NACE CZ (CZ 2008) : Obchod s elektřinou (3514)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Trade of electricity (3514)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba plynu (3521)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of gas (3521)

NACE CZ (CZ 2008) : Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí (3522)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Distribution of gaseous fuels through mains (3522)

NACE CZ (CZ 2008) : Obchod s plynem prostřednictvím sítí (3523)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Trade of gas through mains (3523)

NACE CZ (CZ 2008) : Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí (6820)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and operating of own or leased real estate (6820)

NACE CZ (CZ 2008) : Přenos elektřiny (3512)

NACE CZ (CZ 2008) : Rozvod elektřiny (3513)

NACE CZ (CZ 2008) : Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí (3522)

NACE CZ (CZ 2008) : Univerzální administrativní činnosti (8211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined office administrative service activities (8211)

ISIC 4 (WORLD) : Electric power generation, transmission and distribution (3510)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains (3520)

ISIC 4 (WORLD) : Real estate activities with own or leased property (6810)

ISIC 4 (WORLD) : Combined office administrative service activities (8211)

Naše služby pro rozvoj vašeho podnikání

DATA

Unikátní celosvětová databáze firem vám pomůže získat nové zákazníky, segmentovat ty stávající a monitorovat trh a konkurenci.