DZS STRUHAŘOV a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt DZS STRUHAŘOV a.s.

Struhařov 75
256 01 Benešov

Česká republika

Základní data DZS STRUHAŘOV a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Smíšené hospodářství (0150)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ000581

Činnost DZS STRUHAŘOV a.s.

Chov hovězího dobytka a vepřů, zemědělské práce (obilí, brambory, mák, řepka), produkce mléka, chov drůbeže.

Lokalita  DZS STRUHAŘOV a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Struhařov 75 256 01 Benešov Česká republika
Sídlo firmy 75 256 01 Struhařov Česká republika

Základní informace  DZS STRUHAŘOV a.s.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  DZS STRUHAŘOV a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Smíšené hospodářství (0150)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

NACE CZ (CZ 2008) : Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti (016)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Support activities to agriculture and post-harvest crop activities (016)

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování olejnatých plodů (0126)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of oleaginous fruits (0126)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov mléčného skotu (0141)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of dairy cattle (0141)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov jiného skotu (0142)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of other cattle and buffaloes (0142)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of oleaginous fruits (0126)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of cattle and buffaloes (0141)