Dům kultury města Ostravy, a.s.

28.října 124/2556
709 24 Ostrava 1
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Dům kultury města Ostravy, a.s.

Činnost

Kulturně-výchovná a vzdělávací činnost, pronájem prostor pro konference a semináře, gastro služby

Základní informace

Klíčové ukazatele Dům kultury města Ostravy, a.s.

Zaměstnanci

Vedení Dům kultury města Ostravy, a.s.

Činnost Dům kultury města Ostravy, a.s.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Reklama a průzkum trhu (73)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Advertising and market research (73)
NACE CZ (CZ 2008) :
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (561)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Restaurants and mobile food service activities (561)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pohostinství (563)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Beverage serving activities (563)
NACE CZ (CZ 2008) :
Reklamní činnosti (731)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Advertising (731)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pořádání konferencí a hospodářských výstav (823)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Organisation of conventions and trade shows (823)
NACE CZ (CZ 2008) :
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (5610)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Restaurants and mobile food service activities (5610)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poskytování cateringových služeb (5621)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Event catering activities (5621)
NACE CZ (CZ 2008) :
Poskytování ostatních stravovacích služeb (5629)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other food service activities (5629)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pohostinství (5630)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Beverage serving activities (5630)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti reklamních agentur (7311)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Advertising agencies (7311)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb (7721)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and leasing of recreational and sports goods (7721)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (7729)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and leasing of other personal and household goods (7729)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pořádání konferencí a hospodářských výstav (8230)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Organisation of conventions and trade shows (8230)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní vzdělávání j n (8559)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other education n.e.c. (8559)
NACE CZ (CZ 2008) :
Scénická umění (9001)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Performing arts (9001)
NACE CZ (CZ 2008) :
Podpůrné činnosti pro scénická umění (9002)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Support activities to performing arts (9002)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j n (9329)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other amusement and recreation activities (9329)
ISIC 4 (WORLD) :
Restaurants and mobile food service activities (5610)
ISIC 4 (WORLD) :
Event catering (5621)
ISIC 4 (WORLD) :
Other food service activities (5629)
ISIC 4 (WORLD) :
Beverage serving activities (5630)
ISIC 4 (WORLD) :
Advertising (7310)
ISIC 4 (WORLD) :
Renting and leasing of recreational and sports goods (7721)
ISIC 4 (WORLD) :
Renting and leasing of other personal and household goods (7729)
ISIC 4 (WORLD) :
Organization of conventions and trade shows (8230)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)
ISIC 4 (WORLD) :
Creative, arts and entertainment activities (9000)
ISIC 4 (WORLD) :
Other amusement and recreation activities n.e.c. (9329)

Mohlo by vás také zajímat

Mohlo by vás také zajímat:

Kompass umožňuje