DITES - VÁHY spol. s r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt DITES - VÁHY spol. s r.o.

Suchovršice 168
542 32 Úpice

Česká republika

Základní data DITES - VÁHY spol. s r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (271)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ014755

Činnost DITES - VÁHY spol. s r.o.

Vývoj, konstrukce, kusová výroba a montáž:
- technologické váhy, vážní linky
Projekty a realizace:
- elektroinstalace a ovládacích rozvaděčů k dodávanému zařízení včetně vyhodnocovacích nebo dávkovacích aparatur, frekvenčních měničů, sekvenčních PLC automatů atd.
Opravy, rekonstrukce a přestavby starších typů mechanických vah včetně zajištění servisu a kalibrace vah se zaměřením na odvětví průmyslu a zemědělství (např. sklárny, výrobny krmných směsí, betonárky aj.).
Hlavní vyráběné skupiny přímozatížitelných tenzometrických vah jsou:
- technologické dávkovací váhy
- pytlovací váhy
- můstkové váhy
- pasové váhy
- speciální váhy
- šnekové dopravníky (pro plnění vah) z oceli tř. 11 i 17
Prodej:
- Jeřábové váhy
- Přenosné nájezdové váhy
- Pásové váhy
- Běžné i speciální můstkové váhy
- Závěsné váhy

Lokalita  DITES - VÁHY spol. s r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Suchovršice 168 542 32 Úpice Česká republika
Sídlo firmy Suchovršice 168 542 32 Suchovršice Česká republika

Základní informace  DITES - VÁHY spol. s r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016

Vedení DITES - VÁHY spol. s r.o.

Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Hledáte nové firemní zákazníky?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  DITES - VÁHY spol. s r.o.

Výrobce Distributor Služba

Činnost podle klasifikace Kompass

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (271)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (271)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba zemědělských a lesnických strojů (283)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of agricultural and forestry machinery (283)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (712)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení (2712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electricity distribution and control apparatus (2712)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j n (2829)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. (2829)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba zemědělských a lesnických strojů (2830)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of agricultural and forestry machinery (2830)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví (2892)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction (2892)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení (3313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of electronic and optical equipment (3313)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy elektrických zařízení (3314)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of electrical equipment (3314)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy ostatních zařízení (3319)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of other equipment (3319)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní stavební instalace (4329)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other construction installation (4329)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (7120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (2710)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other general-purpose machinery (2819)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of agricultural and forestry machinery (2821)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction (2824)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of electronic and optical equipment (3313)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of electrical equipment (3314)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of other equipment (3319)

ISIC 4 (WORLD) : Other construction installation (4329)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

Pokračování klasifikace Kompass

Mohlo by vás také zajímat: