DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Poslední aktualizace:

Kontakt DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

ul. 28.října 184
261 13 Příbram

Česká republika

Základní data DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Centrála Link
Rok založení
Činnost (CZ08) Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ020207

Činnost DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Služby:
Správa majetku státu a břemen po těžbě uranových a polymetalických rud
Čištění důlních vod, provozování vodohospodářských děl
Likvidační práce
Monitoring životního prostředí dle zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky 307/2002 Sb.
Likvidace kalů, produktů hornické činnosti z čištění důlních vod
Provádění sanačních a rekultivačních prací
Vyhodnocování ekologických zátěží
Projektování sanace a likvidace
Provádění prací hornickým způsobem
Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Lokalita  DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Další adresy

Návštěvní adresa ul. 28.října 184 261 13 Příbram Česká republika
Sídlo firmy Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika

Základní informace  DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Certifikáty

Typ: ISO 14001: 2015
Typ: ISO 9001: 2015

Vedení DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (39)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (39)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské stavitelství (42)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Civil engineering (42)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (99)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Activities of extraterritorial organisations and bodies (99)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Remediation activities and other waste management services (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Demolice a příprava staveniště (431)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Demolition and site preparation (431)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů (990)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Activities of extraterritorial organisations and bodies (990)

NACE CZ (CZ 2008) : Sanace a jiné činnosti související s odpady (390)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba mostů a tunelů (4213)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of bridges and tunnels (4213)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba vodních děl (4291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of water projects (4291)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Příprava staveniště (4312)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Site preparation (4312)

NACE CZ (CZ 2008) : Průzkumné vrtné práce (4313)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Test drilling and boring (4313)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

NACE CZ (CZ 2008) : Silniční nákladní doprava (4941)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Freight transport by road (4941)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of roads and railways (4210)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Site preparation (4312)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

ISIC 4 (WORLD) : Freight transport by road (4923)