COMTES FHT a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt COMTES FHT a.s.

Průmyslová 995
334 41 Dobřany

Česká republika

Produkty

Vývoj tvářecích technologií

Vývoj tvářecích technologií

Tepelné zpracování nástrojů a strojních součástí

Tepelné zpracování nástrojů a strojních součástí

Materiálové expertizy

Materiálové expertizy

Základní data COMTES FHT a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výzkum a vývoj (72)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ019707

Činnost COMTES FHT a.s.

Výzkumné centrum tváření a tepelného zpracování kovů.
Základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti tváření, tepelného zpracování a materiálového inženýrství kovových materiálů včetně nanomateriálů
ZÁKLADNÍ AKTIVITY:
OPTIMALIZACE, VÝZKUM A VÝVOJ PROCESŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A TVÁŘENÍ KOVŮ
- vývoj technologií
- tvářecí technologie
- kování
- válcování
- protlačování
- zušlechťování
- žíhání
- chemicko-tepelného zpracování
- kryogenního zpracování
- vývoj a výroba speciálních tvářecích zařízení
- fyzikální a počítačové modelování
- numerická simulace technologických procesů
- výpočty napěťových polí
- Termomechanické zpracování
- konstrukce nástrojů a přípravků
- zajištění výroby prototypů
MATERIÁLOVÉ ANALÝZY KOVŮ
- Akreditované zkušebny
- metalografie akreditované zkoušky)
- Optická mikroskopie
- Fraktografie
- Elektronová mikroskopie
- fázové analýzy metodou RBSE a EDX sondou
- měření mechanických vlastností
- instrumentované mechanické zkoušky
- (akreditované mechanické zkoušky)
- statické mechanické zkoušky tahem
- statické mechanické zkoušky tlakem
- zkoušky rázem v ohybu,
- zkoušky lomové houževnatosti a
- únavové zkoušky
- J-R křivka
- měření termofyzikálních vlastností
- měření termomechanických vlastností
- měření magnetických vlastností kovových materiálů
- Dilatometrická analýza kovů
SERVISNÍ ČINNOST
- Tepelné zpracování ve vakuu kovů
- Kryogenní zpracování kovů
- Mechanická zkušebna
- Zkoušky za zvýšených teplot do 1200°C
VÝBĚR MATERIÁLOVÉHO ZABEZPEČENÍ
- výběr vhodného materiálu strojních součástí a dílů
PORADENSTVÍ A KONZULTACE
- poradenská a technická pomoc při přípravě projektů aplikovaného výzkumu
- řešení výzkumných a vývojových projektů v oblasti kovových materiálů a technologií jejich zpracování
POŘÁDÁNÍ ODBORNÝCH KONFERENCÍ V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE PROCESŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A TVÁŘENÍ KOVŮ
Moderní trendy konstrukčních materiálů
Výzkumné centrum kovových materiálů
a) Materiály pro dopravní techniku
b) Materiály pro energetiku
c) Nové technologie zpracování materiálů
d) Materiálové analýzy a zkušebnictví

Lokalita  COMTES FHT a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Průmyslová 995 334 41 Dobřany Česká republika
Sídlo firmy Průmyslová 995 334 41 Dobřany Česká republika

Základní informace  COMTES FHT a.s.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  COMTES FHT a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj (72)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Scientific research and development (72)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (712)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (712)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (721)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (721)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

NACE CZ (CZ 2008) : Technické zkoušky a analýzy (7120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (7211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on biotechnology (7211)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (7219)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other research and experimental development on natural sciences and engineering (7219)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)

Mohlo by vás také zajímat: