COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

Poslední aktualizace:

Kontakt COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

náměstí I. P. Pavlova 1789/5
120 00 Praha 2

Česká republika

Základní data COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (65)
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ028639

Činnost COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

Pojištění domácích i zahraničních pohledávek proti ztrátě plynoucí z rizika jejich nezaplacení v důsledku platební neschopnosti odběratele. Komerční pojištění pohledávek kryje rizika z nezaplacení pohledávek a pomáhá v situacích, kdy je odběratel neschopný nebo neochotný splácet své závazky včas. Pojistná smlouva chrání dodavatele proti ztrátám zapříčiněným insolvencí odběratele nebo jeho platební neschopností. Tento produkt je určen pro různé typy společností (výrobní, distribuční, aj.) ze všech ekonomických sektorů, které prodávají své produkty a služby "na fakturu", a které se chtějí chránit před riziky nezaplacení svých pohledávek.

Lokalita  COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

Základní informace  COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

Vedení COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko Stáhnout seznam manažerů

Majetková struktura  COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Klíčové ukazatele  COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

Činnost  COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (65)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security (65)

NACE CZ (CZ 2008) : Pojištění (651)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Insurance (651)

NACE CZ (CZ 2008) : Neživotní pojištění (6512)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Non-life insurance (6512)

NACE CZ (CZ 2008) : Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka (8291)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Activities of collection agencies and credit bureaus (8291)

ISIC 4 (WORLD) : Non-life insurance (6512)

ISIC 4 (WORLD) : Activities of collection agencies and credit bureaus (8291)

Mohlo by vás také zajímat: