Česká školní inspekce

Kontakt Česká školní inspekce

Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5

Česká republika

Základní data Česká školní inspekce

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení (8412)
Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ058897

Činnost Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy. V souvislosti s výkonem inspekční činnosti se Česká školní inspekce s předchozím souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může podílet na zajišťování úkolů, které souvisejí s naplňováním mezinárodních smluv, s rozvojem mezinárodních styků a mezinárodní spolupráce, ale i úkolů vyplývajících pro Českou republiku z členství v mezinárodních organizacích. 
Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v České republice v oblasti vzdělávání a školských služeb. Česká školní inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, ale také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy mládeže) zapsaných do školského rejstříku.

Lokalita  Česká školní inspekce

Vedení Česká školní inspekce Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Česká školní inspekce

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení (8412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security (8412)

ISIC 4 (WORLD) : Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security (8412)