Česká inspekce životního prostředí

Na Břehu 267
190 00 Praha 9
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Česká inspekce životního prostředí

Činnost

Dozor nad dodržováním právních předpisů na ochranu životního prostředí, inspekční (kontrolní) činnost, ukládání sankcí, vypracování stanovisek pro jiné orgány státní správy, podílení se na řešení havárií v oblasti životního prostředí

Základní informace

Klíčové ukazatele Česká inspekce životního prostředí

Zaměstnanci

Vedení Česká inspekce životního prostředí

Činnost Česká inspekce životního prostředí

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Veřejná správa a hospodářská a sociální politika (841)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Administration of the State and the economic and social policy of the community (841)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení (843)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Compulsory social security activities (843)
NACE CZ (CZ 2008) :
Všeobecné činnosti veřejné správy (8411)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
General public administration activities (8411)
NACE CZ (CZ 2008) :
Regulace činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, vzděláváním, kulturou a sociální péčí, kromě sociálního zabezpečení (8412)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security (8412)
NACE CZ (CZ 2008) :
Regulace a podpora podnikatelského prostředí (8413)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses (8413)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti obrany (8422)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Defence activities (8422)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti (8424)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Public order and safety activities (8424)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti protipožární ochrany (8425)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Fire service activities (8425)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení (8430)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Compulsory social security activities (8430)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j n (9499)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Activities of other membership organisations n.e.c. (9499)
ISIC 4 (WORLD) :
General public administration activities (8411)
ISIC 4 (WORLD) :
Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security (8412)
ISIC 4 (WORLD) :
Regulation of and contribution to more efficient operation of businesses (8413)
ISIC 4 (WORLD) :
Defence activities (8422)
ISIC 4 (WORLD) :
Public order and safety activities (8423)
ISIC 4 (WORLD) :
Compulsory social security activities (8430)
ISIC 4 (WORLD) :
Activities of other membership organizations n.e.c. (9499)

Mohlo by vás také zajímat