BONAGRO, a.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt BONAGRO, a.s.

Jiříkovická 340
664 08 Blažovice

Česká republika

Základní data BONAGRO, a.s.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ053506

Činnost BONAGRO, a.s.

Zemědělská výroba.
Žvočišná výroba - chov skotu s tržní produkcí mléka.
Podnik má na stavu 1100 ks krav holštýnského plemene s tržní produkcí mléka.
Rostlinná výroba - produkce obilovin a cukrové řepy. Ročně se v podniku vyprodukuje 8,5 milionů litrů mléka, 28,5 tis. tun cukrové řepy, 6,4 tis. tun obilovin a 29,3 tis. tun kukuřice.

Lokalita  BONAGRO, a.s.

Další adresy

Návštěvní adresa Jiříkovická 340 664 08 Blažovice Česká republika
Sídlo firmy Jiříkovická 340 664 08 Blažovice Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  BONAGRO, a.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen (0111)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz (0113)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of vegetables and melons, roots and tubers (0113)

NACE CZ (CZ 2008) : Pěstování vinných hroznů (0121)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Growing of grapes (0121)

NACE CZ (CZ 2008) : Chov mléčného skotu (0141)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Raising of dairy cattle (0141)

NACE CZ (CZ 2008) : Smíšené hospodářství (0150)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

NACE CZ (CZ 2008) : Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti (016)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Support activities to agriculture and post-harvest crop activities (016)

NACE CZ (CZ 2008) : Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu (0161)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Support activities for crop production (0161)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (0111)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of vegetables and melons, roots and tubers (0113)

ISIC 4 (WORLD) : Growing of grapes (0121)

ISIC 4 (WORLD) : Raising of cattle and buffaloes (0141)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Support activities for crop production (0161)