Beta Control s.r.o.

BETACONTROL

Poslední aktualizace:

Kontakt Beta Control s.r.o.

Černého 829/58
635 00 Brno

Česká republika

Produkty

PKONV EC-IFSF

PKONV EC-IFSF

ADP1/L/PW

ADP1/L/PW

Vareco Plus - Single

Vareco Plus - Single

Základní data Beta Control s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Rozmnožování nahraných nosičů (182)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ005434

Činnost Beta Control s.r.o.

Zařízení a vybavení pro čerpací stanice
- čerpací stanice
- protokol konvertory
- konvertory
- elektronická počitadla
- počitadla
- IFSF
- stojan,  výdejní stojany pro PHM
- ATC
- teplotní kompenzace
- OIML R117
- měřící systém
- VRMS
- odsávání par,  kontrola odsávání par

Vývoj a výroba mikroprocesorových a elektronických ovládacích řídících systémů především pro oblasti
- čerpací technika
- výdeje PHM
- dodávka výtahů 
- výtahy, zdviže
- výtahové kabiny
- výtahové komponenty
- zabezpečovací zařízení
- výroba řídicích systémů 
- elektronická počítadla 
- polygrafie
- systémy pro řízení řezaček papíru
- GSM, GPRS, TCP/IP komunikace
- konvertory
- testovací zařízení
- sběry dat a jejich vyhodnocení

Výroba, montáž a modernizace:
- osobní a nákladní výtahy (lanové, hydraulické, řetězové aj.)
- čerpací stojany PHM

Lokalita  Beta Control s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Černého 829/58 635 00 Brno Česká republika
Sídlo firmy Černého 829/58 635 00 Brno Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Beta Control s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Rozmnožování nahraných nosičů (182)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Reproduction of recorded media (182)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektronických součástek a desek (261)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electronic components and boards (261)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba počítačů a periferních zařízení (262)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of computers and peripheral equipment (262)

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály (631)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Data processing, hosting and related activities; web portals (631)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Rozmnožování nahraných nosičů (1820)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Reproduction of recorded media (1820)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba elektronických součástek (2611)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of electronic components (2611)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení (2822)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of lifting and handling equipment (2822)

NACE CZ (CZ 2008) : Opravy elektrických zařízení (3314)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Repair of electrical equipment (3314)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní stavební instalace (4329)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other construction installation (4329)

ISIC 4 (WORLD) : Reproduction of recorded media (1820)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of electronic components and boards (2610)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of lifting and handling equipment (2816)

ISIC 4 (WORLD) : Repair of electrical equipment (3314)

ISIC 4 (WORLD) : Other construction installation (4329)

Pokračování klasifikace Kompass