BASALT s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt BASALT s.r.o.

Všechlapy 3
417 71 Zábrušany

Česká republika

Základní data BASALT s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (81)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ004825

Činnost BASALT s.r.o.

Těžba a zpracování přírodního kamene. Stavební kámen - čedič. Hlavními produkty drtě a štěrky pro stavebnictví a zejména pro stavby infrastruktury.
- kamenivo do betonu
- kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
- kamenivo pro malty
- kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- kamenivo pro kolejové lože
- přírodní kamenivo pro stavební účely
- další....

Lokalita  BASALT s.r.o.

Základní informace  BASALT s.r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016

Majetková struktura  BASALT s.r.o.

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  BASALT s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny (81)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Services to buildings and landscape activities (81)

NACE CZ (CZ 2008) : Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů (237)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Cutting, shaping and finishing of stone (237)

NACE CZ (CZ 2008) : Kombinované pomocné činnosti (811)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined facilities support activities (811)

NACE CZ (CZ 2008) : Úklidové činnosti (812)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Cleaning activities (812)

NACE CZ (CZ 2008) : Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů (2370)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Cutting, shaping and finishing of stone (2370)

NACE CZ (CZ 2008) : Umělecká tvorba (9003)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Artistic creation (9003)

ISIC 4 (WORLD) : Cutting, shaping and finishing of stone (2396)

ISIC 4 (WORLD) : Creative, arts and entertainment activities (9000)