Autoškola Peml Pavel s.r.o.

Pražská 12
535 01 Přelouč
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě Autoškola Peml Pavel s.r.o.

Činnost

Autoškola - nabízíme kurzy pro získání řidičského průkazu pro všechny skupiny, včetně kurzů pro tělesně postižené
Autodporava - nabízíme autobusovou a nákladní dopravu, dále odvoz stavební suti a zimní údržbu silnic
Osobní doprava - firmám i jednotlivcům nabízíme individuální osobní dopravu na cesty nad 50 km.

Základní informace

Klíčové ukazatele Autoškola Peml Pavel s.r.o.

Zaměstnanci

Vedení Autoškola Peml Pavel s.r.o.

Činnost Autoškola Peml Pavel s.r.o.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní pozemní osobní doprava (493)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other passenger land transport (493)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů (771)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and leasing of motor vehicles (771)
NACE CZ (CZ 2008) :
Městská a příměstská pozemní osobní doprava (4931)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Urban and suburban passenger land transport (4931)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní pozemní osobní doprava j n (4939)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other passenger land transport n.e.c. (4939)
NACE CZ (CZ 2008) :
Silniční nákladní doprava (4941)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Freight transport by road (4941)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů (7711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and leasing of cars and light motor vehicles (7711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pronájem a leasing nákladních automobilů (7712)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and leasing of trucks (7712)
NACE CZ (CZ 2008) :
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j n (7739)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (7739)
NACE CZ (CZ 2008) :
Sekundární odborné vzdělávání (8532)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Technical and vocational secondary education (8532)
NACE CZ (CZ 2008) :
Činnosti autoškol a jiných škol řízení (8553)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Driving school activities (8553)
ISIC 4 (WORLD) :
Urban and suburban passenger land transport (4921)
ISIC 4 (WORLD) :
Other passenger land transport (4922)
ISIC 4 (WORLD) :
Freight transport by road (4923)
ISIC 4 (WORLD) :
Renting and leasing of motor vehicles (7710)
ISIC 4 (WORLD) :
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods (7730)
ISIC 4 (WORLD) :
Technical and vocational secondary education (8522)
ISIC 4 (WORLD) :
Other education n.e.c. (8549)

Mohlo by vás také zajímat