Asociace inovačního podnikání České republiky z.s.

Poslední aktualizace:

Kontakt Asociace inovačního podnikání České republiky z.s.

Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Česká republika

Základní data Asociace inovačního podnikání České republiky z.s.

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výzkum a vývoj (72)
Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ000036

Činnost Asociace inovačního podnikání České republiky z.s.

- zabezpečování informací mezi subjekty, podílející se na rozvoji inovačního podnikání
- zajišťování kontaktů a součinností s orgány státní správy a Parlamentu ČR
- získávání osobností z vlády, výzkumu, vývoje, průmyslu, bankovnictví ... pro rozvoj inovačního podnikání
- propagace ve sdělovacích prostředcích
- příprava specialistů v oboru Inovační podnikání
- výzkumná, poradenská, vzdělávací, ediční, studijní a vydavatelská činnost; vydávání vlastního časopisu "Inovační podnikání a transfer technologií"
- koordinace zahraničních kontaktů členů Asociace inovačního podnikání ČR

Lokalita  Asociace inovačního podnikání České republiky z.s.

Základní informace  Asociace inovačního podnikání České republiky z.s.

Vedení Asociace inovačního podnikání České republiky z.s. Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  Asociace inovačního podnikání České republiky z.s.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj (72)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Scientific research and development (72)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti (581)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of books, periodicals and other publishing activities (581)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (721)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (721)

NACE CZ (CZ 2008) : Specializované návrhářské činnosti (741)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Specialised design activities (741)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (749)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (749)

NACE CZ (CZ 2008) : Pořádání konferencí a hospodářských výstav (823)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Organisation of conventions and trade shows (823)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání novin (5813)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of newspapers (5813)

NACE CZ (CZ 2008) : Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací (5814)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Publishing of journals and periodicals (5814)

NACE CZ (CZ 2008) : Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie (7211)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Research and experimental development on biotechnology (7211)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd (7219)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other research and experimental development on natural sciences and engineering (7219)

NACE CZ (CZ 2008) : Specializované návrhářské činnosti (7410)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Specialised design activities (7410)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j n (7490)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

NACE CZ (CZ 2008) : Pořádání konferencí a hospodářských výstav (8230)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Organisation of conventions and trade shows (8230)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní vzdělávání j n (8559)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other education n.e.c. (8559)

ISIC 4 (WORLD) : Publishing of newspapers, journals and periodicals (5813)

ISIC 4 (WORLD) : Research and experimental development on natural sciences and engineering (7210)

ISIC 4 (WORLD) : Specialized design activities (7410)

ISIC 4 (WORLD) : Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (7490)

ISIC 4 (WORLD) : Organization of conventions and trade shows (8230)

ISIC 4 (WORLD) : Other education n.e.c. (8549)