AREKOP, s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt AREKOP, s.r.o.

Ševcovská 2483
760 01 Zlín

Česká republika

Základní data AREKOP, s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výstavba budov (41)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ028585

Činnost AREKOP, s.r.o.

Příprava a realizace staveb se zaměřením na inženýrské sítě, vodní hospodářství, tepelná technika, stavební činnost v oblasti průmyslových a bytových staveb.
Inženýrské sítě a infrastruktura
- venkovní rozvody - vodovody, plynovody, kanalizace
- plošné koncepce zásobování teplem
- tepelné soustavy (tepelné kanály)
- vodohospodářské stavby, zásobování vodou, likvidace odpadních vod
Technické zařízení budov
- koncepce zásobování teplem v objektech
- vnitřní rozvody zdravotnické instalace (ZTI), kanalizace, vodovody
- vnitřní plynovody
- tepelné zdroje – kotelny
- alternativní zdroje vytápění
- kombinovaná výroba tepla
- ústřední topení, topné systémy
- příprava a rozvod teplé vody v objektech
- měření a regulace

Lokalita  AREKOP, s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Ševcovská 2483 760 01 Zlín Česká republika
Sídlo firmy Ševcovská 2483 760 01 Zlín Česká republika

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  AREKOP, s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba budov (41)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of buildings (41)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (412)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (412)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí (422)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects (422)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba bytových a nebytových budov (4120)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of residential and non-residential buildings (4120)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny (4221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace (4222)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for electricity and telecommunications (4222)

NACE CZ (CZ 2008) : Výstavba ostatních staveb j n (4299)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of other civil engineering projects n.e.c. (4299)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní stavební instalace (4329)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other construction installation (4329)

NACE CZ (CZ 2008) : Truhlářské práce (4332)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Joinery installation (4332)

NACE CZ (CZ 2008) : Ostatní specializované stavební činnosti j n (4399)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other specialised construction activities n.e.c. (4399)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of buildings (4100)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of other civil engineering projects (4290)

ISIC 4 (WORLD) : Other construction installation (4329)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

ISIC 4 (WORLD) : Other specialized construction activities (4390)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)