ALITRON-OST s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt ALITRON-OST s.r.o.

Tečovice 378
763 02 Zlín

Česká republika

Základní data ALITRON-OST s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků (236)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ016378

Činnost ALITRON-OST s.r.o.

Velkoobchod a maloobchod, specializovaný na prodej materiálů pro výstavbu, rekonstrukci a opravy kanalizačních, vodovodních, plynovodních sítí, vnitřních a odvodňovacích systémů, zámkových dlažeb i komunikací a ostatních doplňkových materiálů.
- litinové roury, tvarovky, lapače, vpusti, mostní odvodňovače
- bezhrdlové litinové roury, tvarovky, spojky
- poklopy, mříže
- beronové roury, skruže, spusti, šachtové dna, žlaby
- obrubníky, šalovací dílce, zámková dlažba, přídlažba
- stora - self zlaby na odvodnění
- stora - drain žlaby na odvodnění spádované
- PVC kanalizační roury, tvarovky, šachty
- PP roury a tvarovky
- PE vodovodní systém - roury, tvarovky
- drenážní systém
- PP - vpusti, žlaby, mřížky, šachty, poklopy, lapače
- HT PP systém - odpadní systém - roury, tvarovky
- plynový systém - roury, tvrovky
- kabelové chráničky
- biologické septiky, odlučovače ropných látek, tuků
- HL systém
- vodoměrné šachty, kanalizační a sorpční vpusti

Lokalita  ALITRON-OST s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Tečovice 378 763 02 Zlín Česká republika
Sídlo firmy 378 763 02 Tečovice Česká republika

Základní informace  ALITRON-OST s.r.o.

Certifikáty

Typ: ČSN EN ISO 9001: 2016

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  ALITRON-OST s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků (236)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (236)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů (2221)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles (2221)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba betonových výrobků pro stavební účely (2361)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of concrete products for construction purposes (2361)

NACE CZ (CZ 2008) : Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků (2369)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement (2369)

NACE CZ (CZ 2008) : Umělecká tvorba (9003)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Artistic creation (9003)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of plastics products (2220)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of articles of concrete, cement and plaster (2395)

ISIC 4 (WORLD) : Creative, arts and entertainment activities (9000)