AgroZZN, a.s.

V Lubnici 2333
269 26 Rakovník
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě AgroZZN, a.s.

Činnost

Výroba krmiv, prodej zemědělských produktů
Obchodování s rostlinnými komoditami a průmyslovými hnojivy. Kromě uvedených aktivit podstatnou měrou zasahuje do distribuce přípravků na ochranu rostlin, nabízí široké spektrum pesticidů a kompletní sortiment kvalitního certifikovaného osiva.

Základní informace

Certifikáty

  • Typ:

    ČSN EN ISO 9001: 2009

  • Typ:

    ČSN EN ISO 22000: 2006

  • Popis:

    HACCP

Klíčové ukazatele AgroZZN, a.s.

Zaměstnanci

Činnost AgroZZN, a.s.

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty (462)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of agricultural raw materials and live animals (462)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata (1091)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of prepared feeds for farm animals (1091)
NACE CZ (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se základními zemědělskými produkty, živými zvířaty, textilními surovinami a polotovary (4611)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods (4611)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy (4621)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds (4621)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky (4671)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (4671)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením (4673)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (4673)
NACE CZ (CZ 2008) :
Velkoobchod s chemickými výrobky (4675)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of chemical products (4675)
NACE CZ (CZ 2008) :
Silniční nákladní doprava (4941)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Freight transport by road (4941)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata (1091)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of prepared animal feeds (1080)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale on a fee or contract basis (4610)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of agricultural raw materials and live animals (4620)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (4661)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4663)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (4669)
ISIC 4 (WORLD) :
Freight transport by road (4923)

Mohlo by vás také zajímat