AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani

Obrataň 190
394 12 Obrataň
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?

Info o firmě AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani

Činnost

Zemědělská výroba. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu s produkcí mléka. V rostlinné výrobě je více jak 50% orné půdy využíváno k produkci krmných plodin včetně obilovin. Z dalších plodin je pěstována řepka ozimá, brambory, a to převážně sadbové, a potravinářské žito.

Základní informace

Klíčové ukazatele AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani

Zaměstnanci

Vedení AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani

Činnost AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba nápojů (11)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of beverages (11)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba oděvů (14)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of wearing apparel (14)
NACE CZ (CZ 2008) :
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití (38)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery (38)
NACE CZ (CZ 2008) :
(111)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(111)
NACE CZ (CZ 2008) :
(112)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(112)
NACE CZ (CZ 2008) :
(113)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(113)
NACE CZ (CZ 2008) :
(114)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(114)
NACE CZ (CZ 2008) :
(115)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(115)
NACE CZ (CZ 2008) :
(116)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(116)
NACE CZ (CZ 2008) :
(119)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(119)
NACE CZ (CZ 2008) :
(126)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(126)
NACE CZ (CZ 2008) :
(127)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(127)
NACE CZ (CZ 2008) :
(129)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(129)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků (141)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (141)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba kožešinových výrobků (142)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of articles of fur (142)
NACE CZ (CZ 2008) :
(145)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(145)
NACE CZ (CZ 2008) :
(146)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(146)
NACE CZ (CZ 2008) :
(150)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(150)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výstavba bytových a nebytových budov (4120)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Construction of residential and non-residential buildings (4120)
NACE CZ (CZ 2008) :
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách (4778)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Other retail sale of new goods in specialised stores (4778)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů (2711)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of electric motors, generators and transformers (2711)
NACE CZ (CZ 2008) :
Výroba zemědělských a lesnických strojů (2830)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of agricultural and forestry machinery (2830)
NACE CZ (CZ 2008) :
Opravy strojů (3312)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Repair of machinery (3312)
NACE CZ (CZ 2008) :
Silniční nákladní doprava (4941)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Freight transport by road (4941)
NACE CZ (CZ 2008) :
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních (5610)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Restaurants and mobile food service activities (5610)
ISIC 4 (WORLD) :
Construction of buildings (4100)
ISIC 4 (WORLD) :
Other retail sale of new goods in specialized stores (4773)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus (2710)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of agricultural and forestry machinery (2821)
ISIC 4 (WORLD) :
Repair of machinery (3312)
ISIC 4 (WORLD) :
Freight transport by road (4923)
ISIC 4 (WORLD) :
Restaurants and mobile food service activities (5610)

Mohlo by vás také zajímat