AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Poslední aktualizace:

Kontakt AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Jungmanova 153/12
779 00 Olomouc

Česká republika

Základní data AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Zobrazit tuto informaciZobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)
Základní jmění
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (na adrese) Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZ015845

Činnost AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Projekce:
- průmyslové stavby zejména potravinářské
- bytová výstavba rodinné domy, rekreační stavby
- obchody, restaurace, motely, servisy a další stavby služeb
- plynofikace obcí a měst včetně rekonstrukcí kotelen a topný plyn
- vodohospodářské stavby: kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody, úpravny vod, úpravy vodních toků, jezy, stupně, malé vodní nádrže
- protierozní opatření, pozemkové a krajinářské úpravy
- měříčské, zobrazovací a vytyčovací práce
- studie vlivu životního prostředí dle zák. č. 244/92 Sb.
- studie územních systémů ekologické stability
- návrh územních systémů ekologické stability
- návrh pásem hygienické ochrany
- protiradonová opatření staveb
- zpracování podnikatelských záměrů

Lokalita  AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Další adresy

Návštěvní adresa Jungmanova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika
Sídlo firmy Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika

Základní informace  AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Certifikáty

Typ: ISO 14001: 2015
Typ: ISO 18001
Typ: ISO 9001: 2015

Vedení AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o. Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Činnost  AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.

Výrobce Distributor Služba

Další klasifikace

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy (71)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities; technical testing and analysis (71)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství (711)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (711)

NACE CZ (CZ 2008) : Architektonické činnosti (7111)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Architectural activities (7111)

NACE CZ (CZ 2008) : Inženýrské činnosti a související technické poradenství (7112)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Engineering activities and related technical consultancy (7112)

ISIC 4 (WORLD) : Architectural and engineering activities and related technical consultancy (7110)