Advokátní kancelář Iva Jónová

Poslední aktualizace:

Kontakt Advokátní kancelář Iva Jónová

V Jirchářích 60/6
400 01 Ústí nad Labem

Česká republika

Základní data Advokátní kancelář Iva Jónová

Zobrazit tuto informaci
Objekt Zobrazit tuto informaci
Rok založení
Činnost (CZ08) Právní činnosti (6910)
Zobrazit tuto informaci
DIČ Zobrazit tuto informaci
Zaměstnanci (celkem) Zobrazit tuto informaci
Kompass ID? CZNKC00025750

Činnost Advokátní kancelář Iva Jónová

Moderní a dynamická advokátní kancelář Iva Jónová Ústí nad Labem je aktivní především v českém právním prostředí. Úspěch advokátní kanceláře je založen na úspěšném řešení záležitostí klientů, kdy klientská platforma advokátní kanceláře skýtá bohaté právní zkušenosti a pro advokáty a další odborníky jsou aktivní přístup k řešení právních záležitostí, péče o klienta a časová flexibilita nejvyššími hodnotami. Jsou tak nabízeny služby na vysoké odborné a profesionální úrovni, kdy cílem advokáta či dalších profesionálů je poskytování služeb, které budou splňovat či překračovat očekávání klientů a zejména budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty. Advokátní kancelář si respekt a dobrou pověst úspěšné a nezávislé advokátní kanceláře získala pro odborné znalosti advokátů či dalších odborníků, pozitivní přístup k řešení záležitostí klientů, pro schopnost odpovědného, strategického uvažování při prosazování zájmů klienta, pro schopnost obchodní a právní diplomacie úspěšného uzavření sporu či záležitosti klienta, a zachování diskrétnosti klientem sdělených informací. Klienty je advokátní kancelář vyhledávána, protože poskytuje komplexní právní služby a také proto, že mezi základní hodnoty advokátní kanceláře patří rovněž soustavné komplexní vzdělávání, přístup k nejnovějším trendům, know-how, respekt, spolehlivost, důvěra a loajalita. V případě potřeby komplexnějšího řešení jsou do týmu přibíráni další odborníci právnických profesí, resp. advokáti a i neprávnických profesí. Spolupracujeme s několika spřátelenými advokátními kancelářemi a jsme schopni zajistit mj. služby soudního znalce, notáře, daňového poradce nebo exekutora. Věnujeme se rovněž lektorské činnosti. Při poskytování právních služeb je vždy dán důraz na veškeré specifické požadavky klienta a důraz je kladen rovněž na optimalizaci nákladů spojených s poskytovanými službami.

Advokátní kancelář v Ústí nad Labem poskytuje právní služby vč. zastoupení v oblasti práva veřejného i soukromého, a to mj. v těchto oblastech:
 • občanské právo
 • bytové právo a právo nemovitostí
 • obchodní právo
 • insolvence, oddlužení, exekuce
 • rodinné právo
 • pracovní právo
 • správní, stavební a přestupkové právo
 • trestní právo
 • ústavní právo
 • právo veřejných zakázek
 • zdravotnické a farmaceutické právo
 • lesní, pozemkové, vodní a energetické právo
 • restituční spory
 • náhrady škody, bezdůvodné obohacení
 • cenné papíry,směnky
 • vymáhání pohledávek
 • dopravní právo, dopravní nehody
Advokátní kancelář je oprávněna činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách ( úřední ověření pravosti podpisu).
Advokátní kancelář je oprávněna poskytovat služby úschovy finančních prostředků, které jsou evidovány v elektronické knize úschov vedené u České advokátní komory.
Nabízíme i tyto služby:
 • právní konzultace a nejrůznější formy vzdělávání,
 • úpravu či revize smluvní a jiné dokumentace, popř. další služby.
Pro více informací nebo domluvení schůzky nás neváhejte kontaktovat po telefonické dohodě na adresách advokátní kanceláře. Těšíme se na spolupráci s Vámi a vždy Vás uvítáme milým a příjemným prostředím a nabídneme co nejvhodnější profesionální odbornou pomoc. Budeme rádi, když nás v případě Vaší spokojenosti doporučíte dále, neboť to je naší největší odměnou.

Lokalita  Advokátní kancelář Iva Jónová

Vedení Advokátní kancelář Iva Jónová Stáhnout seznam manažerů

Důvěřují nám

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details