Firmy - Záchytné bazény, šachty a poklopy, betonové - Česká republika

Upřesnit výběr:
Zpět
Hledaný výraz : Česká republika
19 Firmy
Záchytné bazény, šachty a poklopy, betonové
Naši přední klienti

Prefa Brno a.s.

Výroba a prodej: BETONOVÉ VÝROBKY: - kompletní sortiment stavebních prvků (betonová a zatravňovaní dlažba, obrubníky, prvky venkovní architektury, plotové dílce, betonové plotové sloupky, panely pro zpevněné plochy) - betonové prvky pro pozemní stavby (betonový skeletový systém, stropní dílce, předpjaté stěnové panely aj.) - prvky pro střešní a stropní konstrukce - prvky pro podzemní sítě a kanalizace, kabelové lávky a šachty - betonové nádrže, kulaté betonové nádrže, odlučovače ropných látek - prvky pro kanalizaci (betonové trouby a roury, šachty a vpusti) - prefabrikátové kioskové stanice, regulační stanice plynu, - betonové protihlukové stěny, - stěnový systém SPIROLL - transportbeton, dovoz betonu autodomíchavači STROJNÍ VÝROBA: - výroba technologických zařízení pro výrobu, uskladnění a dopravu betonu: - zařízení pro výrobu betonových skruží, šachet a vpustí - formovací technika na betonové výrobky, formy na vazníky, sloupy, plotové dílce, dlažbu aj. - mísírny betonových směsí - dopravní a manipulační technika, dopravníky na betonové výrobky, manipulátory - vibrační stoly - rozprostírače – pojízdné zařízení se zásobníkem pro automatické plnění forem - ocelové konstrukce a haly, kovové stavby pro betonárny - rekonstrukce stávajících technologických celků betonáren - montáž ocelových konstrukcí - soustružení kovů na klasických i CNC strojích (soustružení, frézování, broušení, stáčení plechů) - svařování kovů (svařování oceli, nerezu, svařování metodou TIG) - zakázková výroba z nerezu KOMPOZITNÍ VÝROBKY: - profily z kompozitních materiálů (lamináty, skelné lamináty) - pochůzné rošty (skládané, mřížované) - kompozitní žebříky nástěnné a opěrné - zábradlí z kompozitních profilů - poklopy a kanálové kryty - schody, lávky, pochůzné konstrukce - kabelové trasy a lávky

Dodavatel:

  • Betonové výrobky
  • Beton, dovážený, připraven (namíchaný)
  • Betonová směs...

MABA Prefa spol. s r.o.

MABA Prefa spol. s r.o. patří mezi největší a nejvýznamnější výrobce prefabrikátů v České republice. Výrobní závod dodává: - stavební díly ze železobetonu a předpjatého betonu pro haly, bytovou a inženýrskou výstavbu - filigranové a předepjaté stropní desky - plné a sendvičové stěny, základové trámy - plné stropní panely - prefabrikované základy - sloupy - trámy - průvlaky - vaznice - ztužidla - dle individuálních požadavků, o různých průřezech, rozměrech - střešní kazetové desky - kompletní vícepodlažní skelety - průmyslové a stavební haly - prefabrikáty pro bytové a průmyslové stavby - dvojité filigranové stěny (zdvojené) - tenisové stěny z betonu - silážní žlaby z betonu - dopravní svodidla CITY BLOC a DELTA BLOC - betonové jímky ACO - vodící stěny pro dopravní zabezpečení - soklové panely pro protihlukové stěny - mobilní protihlukové stěny DELTA BLOC - prefabrikáty silničních vah - železobetonové konstrukce tenisových haly - stropní desky FILIGRAN - plné stropní panely - předpjaté stropní desky EURODEC - dvojité spřažené stěny HWE - plné a sendvičové stěny, základové trámy - kompletní prefabrikované sklepy - montované domky, montované domy na zakázku - silniční panely pro dopravní infrastrukturu MABA Prefa spol. s r.o., Veselí nad Lužnicí, patří mezi největší a nejvýznamnější výrobce prefabrikátů v ČR. Mezi výrobky patří železobetonové prefabrikované díly pro nadzemní a bytovou výstavbu - stěny, stropy, stropní panely, schody, podesty, balkonové podesty, průmyslovou výstavbu - základové prahy, základové kalichy, vazníky, sloupy, nosníky, stužidla, průvlaky včetně předpjatých prvků, silniční a dopravní stavitelství - betonová silniční svodidla DELTA BLOC, městské zábrany a vodící stěny CITY BLOC, základy protihlukových stěn, hrany pro nástupiště, silniční panely a další betonové výrobky - opěrné stěny, silážní desky, mostní váhy FLINTAB, jímky ACO, kolektory, tenisové haly a řada dalších výrobků a komponentů podle přání zákazníka.

Dodavatel:

  • Betonové výrobky
  • Betonové výrobky, lehčené
  • Betonové výrobky, žárovzdorné...
Zpět nahoru