Firmy z oboru: Univerzity

Upřesnit výběr:
Zpět
Hledaný výraz : Česká republika
38 Firmy
Univerzity
Naši přední klienti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, Fakulta podnikatelská

Posláním Fakulty podnikatelské je vychovávat ekonomy a manažery v akreditovaných studijních programech a programech celoživotního vzdělávání. Ústav ekonomiky Ústav ekonomiky je garantem dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management studijního oboru Podnikové finance a obchod. Základ studia tvoří ucelená struktura předmětů z oblasti podnikového finančního řízení, obchodu, účetnictví, cenných papírů a bankovnictví. Ústav financí Ústav financí garantuje zejména problematiku finanční analýzy a plánování, financí podniku, veřejných financí, manažerského poradenství a ucelené okruhy daňové, účetní a právní legislativy. Ústav informatiky Ústav informatiky garantuje informatické, matematické, statistické discipliny a metody operační analýzy, pokročilých analýz a modelování v podnikatelství a veřejné správě, řízení rizik. Ústav managementu Hlavním posláním Ústavu managementu FP je zajistit vzdělání v oblasti managementu; marketingu; společenskovědních disciplín; řízení výroby a logistiky. Ústav managementu garantuje akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a procesní management a navazující magisterský studijní program Řízení a ekonomika podniku. Dále Ústav managementu dlouhodobě úzce spolupracuje s významnými odborníky z praxe, zajišťuje studentům stáže ve firmách a spolupráci na praktických výzkumných a vývojových projektech. Ústav managementu již řadu let úzce spolupracuje s prestižními zahraničními univerzitami (např. Nottingham Trent University; University of Sevilla; Riga Techniska Universitate ad.) a podporuje výměnné pobyty akademických pracovníků i studentů.

Dodavatel:

  • Univerzity
  • Univerzity, ekonomické, obchodní a podnikatelské
  • Školení, manažerská a podnikové zdroje (HR)...
Zpět nahoru
Kompass je prověřená databáze firem z celého světa včetně České republiky. Zkuste naše data pro váš obchod, nákup a marketing.

ZAČÍT HNED

Celosvětová databáze firem z oboru univerzity obsahuje ověřené firmy včetně jejich adres, telefonních čísel, emailů, kontaktů na manažery, činnosti, obratu a mnoho dalších informací. Kromě oboru univerzity máme přehled o výrobcích, distributorech a službách ze všech dalších oborů.

Vyzkoušejte naše řešení pro - online B2B firemní data, direct marketing, mezinárodní veřejné zakázky a představte vaše produkty