Firmy z oboru: Stroje a zařízení na výrobu sladu

Upřesnit výběr:
Zpět
Hledaný výraz : Česká republika
18 Firmy
Naši přední klienti

ZVU STROJÍRNY, a.s.

Vývoj, výroba, dodávky a uvádění do provozu strojů a zařízení: Potravinářská zařízení: - pro výrobu piva (pivovary, minipivovary) - pro výrobu cukru z řepy a třtiny (cukrovary) - pro rafinaci surového cukru Chemická zařízení: - pro výrobu tlakového plynu - pro chemickou část koksovny - pro čištění plynů (včetně odpadních vod) - pro využití odpadního tepla z chemických procesů - nízkoteplotní zařízení pro zpracování a skladování zemního plynu Ekologické systémy: - zařízení pro spalovny průmyslových odpadů - zařízení pro zneškodňování emisí NO x - odstředivá separační zařízení Energetické systémy: - odsíření tepelných elektráren - zařízení pro využití odpadního tepla Biotechnologická zařízení: - pro výrobu aminokyselin, kyseliny citronové, enzymů, bioinsekticidů a dalších bioproduktů Speciální aparáty a zařízení: - pro vybrané polymerační procesy - pro vulkanizaci pryže - pro výrobu síry ze sirovodíku - pro membránové separace - odpařovací stanice se splývajícím filmem - aparáty pro výměnu tepla - separátory nečistot ze zemního plynu - odstředivá separační zařízení Speciální aparáty: - tlakové nádoby dle zadaných parametrů tlaku a média - trubkové výměníky, kolony, reaktory, filtry, odparky, kondenzátory, zahřívače - dvouplášťové chlazené aparáty pracující za vakua - nádrže, tanky, a sila ke skladování sypkých hmot, kapalin, i plynů podle potřeby izolované, chlazené, otápěné i míchané - celonerezové polymerizátory s míchadly - vulkanizační kotle různých velikostí - bioreaktory (fermentory) aseptické a neaseptické - farmaceutické aparáty – fluidizery FBF, nerezové nádoby apod. - dopravníky (šnekové, vibrační, redlery, korečkové výtahy,...) Odstředivky: - periodické i kontinuální pro chemický, farmaceutický, textilní a potravinářský průmysl - odstředivky na kovové třísky a galvanizovny Kompenzátory: - vlnové DN 65mm-2.500mm) celosvařované s nástavci pro přivaření

Dodavatel:

  • Stroje a zařízení pro průmyslové zpracování cukrové řepy
  • Provoz se zařízením pro příjem cukrovky do cukrovaru, průmyslová
  • Provoz se zařízením pro praní, čištění a řízkování cukrovky, průmyslová...

PME, spol. s r.o.

Strojírenská výroba, stroje a zařízení pro průmysl výroby stavebních hmot a ostatní odvětví. Opravy, rekonstrukce a modernizace strojů, zařízení a technologických linek. Cementárny, vápenky, úpravny - šnekové dopravníky, korečkové elevátory, podavače, třídiče, chladiče. ND cyklonových výměníků: kyvné klapky, dilatace, segmenty odtahových hrdel cyklonů, díly cyklonů a propojovacích kanálů atd.ND chladičů slínku: díly roštové plochy (roštnice, nosiče roštnic, vozíky), díly pohonů atd.ND drtičů: kladiva, odrazové lišty, pancéře, opravy rotorů drtičů atd.ND třídičů: lopatky, pancéře, rotory atd.ND kulových mlýnů: pancéře, lopatky , vestavby atd.ND rotačních sušičů suroviny (bubnů): pancéřování, vestavby, vstupní a výstupní těsnění, díly plášťů rotačních pecí, kladky, nosné kruhy atd.Svařence: mezistěna mlýna, dilatace, díly výměníku, vestavby rotačních sušičů atd.Opracované svařence: nosiče roštnic, vozíky pro roštové chladiče atd.Opracované díly: hřídele, čepy, kladky, nosné kruhy atd.Odlitky: roštnice, bočnice, pancéře, segmenty odtahových hrdel cyklonů atd.Opracované odlitky: pancéře, roštnice chladiče, odrazové lišty a kladiva drtičů, vstupní a výstupní segmenty rotačních pecí, listy klapek cyklonových výměníků atd. Sladovny - pražiče sladu, mikrosladovny, rekuperátory. Chemický průmysl a energetika - rotační bubnové chladiče a rotační bubnové sušárny Zdvihací zařízení (společná výroba s obchodním partnerem) - lanové bubny, traverzy, manipulátory, sloupové jeřáby, C-háky, kladnice, kleště, náhradní díly - pojezdová kola jeřábů, brzdy, nárazníky, spojky, háky atd. Slévárenství - různé druhy formovacích zařízení od menších 100kg forem až po 15tunové nadrozměrné formy Kolejová vozidla - náhradní díly kolejových vozidel, stupačky, klanice, táhla, ozubená kola, háky, volanty, madla, vodítka, čepy, propojky atd.. Automotive - dopravní mechanická zařízení pro přesun dílů ve výrobních halách automobilek, díly pro diagnostická centra a automobilové zkušebny. Opravy a rekonstrukce strojů, technologických celků a náhradních dílů Obráběné svařence - odbočná kolena, formovací rámy, díly statoru. Obrábění, frézování, soustružení, hoblování, obrážení, dělení materiálů pilou, CNC pálení, řezání vodním paprskem, tváření plechů a profilů, lisování, ohýbání, stříhání, zakružování, tryskání kovů, svařování. Zámečnická výroba. Lakování kovů - lakovací kabina 5 x 5 x12m

Dodavatel:

  • Dopravníky
  • Dopravníky, výroba cementu, sádry, křídy a vápna
  • Svařování kovových dílů (svařování kovů)...
Zpět nahoru
Kompass je prověřená databáze firem z celého světa včetně České republiky. Zkuste naše data pro váš obchod, nákup a marketing.

ZAČÍT HNED

Celosvětová databáze firem z oboru stroje a zařízení na výrobu sladu obsahuje ověřené firmy včetně jejich adres, telefonních čísel, emailů, kontaktů na manažery, činnosti, obratu a mnoho dalších informací. Kromě oboru stroje a zařízení na výrobu sladu máme přehled o výrobcích, distributorech a službách ze všech dalších oborů.

Vyzkoušejte naše řešení pro - online B2B firemní data, direct marketing, mezinárodní veřejné zakázky a představte vaše produkty