Firmy - Silniční a dálniční stavby (inženýrství) - Česká republika

Upřesnit výběr:
Zpět
Hledaný výraz : Česká republika
24 Firmy
Silniční a dálniční stavby (inženýrství)
Naši přední klienti

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., TZÚS Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., TZÚS Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem. TZÚS Praha, s.p. je:oprávněn k posuzování shody jako autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, oznámený subjekt a subjekt pro technické posuzování (TAB - tvorba EAD a vydávání ETA)akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., pro činnosticertifikačního orgánu na výrobky, certifikaci systémů managementu, certifikaci kvalifikace stavebních dodavatelů, ověřování emisí skleníkových plynůzkušebních a kalibračních laboratoříinspekčního orgánu autorizován pro ověřování stanovených měřidel (autorizované metrologické středisko)znaleckým ústavem v oboru stavebnictví oprávněným Ministerstvem spravedlnostiTZÚS Praha, s.p., poskytuje zejména tyto služby:zkoušky, posuzování shody a certifikacestavebních výrobků pro označení CE a v národním systému ČR, certifikace pro značku Osvědčeno pro stavbuprovozní a technické propojenosti evropského železničního systémuvýtahů, hraček, vybavení dětských hřišť, nábytkuemisí hlukucertifikace systémů managementu (QMS, EMS, EnMS, SMBOZP)měření fyzikálních faktorů (hluk, celková prašnost, denní a umělé světlení)zkoušky analytické chemie a obsahu nebezpečných látekinspekce výroby a dodávání betonu, výtahů a umělých lezeckých stěnověřování stanovených měřidel a kalibrační službyověřování environmentálního prohlášení o produktu - EPDenergetické štítky budov, energetické audityhodnocení komplexní kvality budov v systému SBToolCZosvědčování odborné způsobilosti realizátorů ETICS, osvědčování odborné způsobilosti k návrhu a provádění abudování oken a vnějších dveří do stavby podle ČSN 74 6077služby Obchodního zastoupení v Moskvě s působností pro RF, státy celní unie a SNS a služby pro obchod s dalšími zeměmi mimo EUzastoupení a certifikované servisní centrum výrobků značky PROCEQ SA, ŠvýcarskoSlužby jsou poskytovány prostřednictvím sítě poboček v Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Plzni, Praze, Předměřicích nad Labem, Teplicích a odštěpným závodem - Zkušebním ústavem lehkého průmyslu v Českých Budějovicích. Portfolio služeb TZÚS Praha, s.p., doplňují služby dceřiných společností QUALIFORM, a.s., a PAVUS, a.s., spolupracujících ve sdružení TZÚS GROUP ( www.tzusgroup.cz).

Dodavatel:

  • Poradenství pro stavební průmysl a inženýrské stavby
  • Stavební inženýrství a poradenství pro veřejné stavby
  • Silniční a dálniční stavby (inženýrství)...

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

Inženýrská kancelář Projektování pozemních staveb Projektování obytných souborůProjektování skladových a průmyslových stavebProjektování rekonstrukcí pozemních objektůProjektování opěrných zdí, základů budov a nosných konstrukcíProjektování deponií odpadů a sanací starých skládekPrůzkumy stavu objektů a inženýrských sítíZpracování kontrolních rozpočtůZajištění kompletních projektových a inženýrských činností z pozice vyššího dodavatele projektových prací Projektování dopravních staveb Projektování pozemních komunikací, převážně silnic, pěších a cyklistických komunikací a tramvajových tratí, včetně rekonstrukcíŘešení koncepce dopravní infrastruktury měst regionů včetně dopravních expertiz Projektování inženýrských staveb Projektování vodohospodářských staveb, převážně kanalizačních a vodovodních sítí v extravilánu a městské zástavběProjektování plynovodů Zajištění inženýrské činnosti zajištění územního rozhodnutízajištění stavebního povolenízajištění kolaudačního rozhodnutí Zpracování podkladů pro výběr dodavatele stavby Zpracovnání projektové dokumentace pro vybraného dodavatele stavbyZpracování výkazů výměru, včetně určení standardů Zpracování stavebně-technického průzkumu stavby Zpracování pasportů stávajících objektůStatický průzkum budov Ostatní služby Spolupráce při výběru generálního dodavatele stavbyZajištění autorského dozoru stavbyZajištění technického dozoru stavbyPoradenská a konzultační činnost

Dodavatel:

  • Architekti
  • Architekti, komerční stavby
  • Architekti, bytová výstavba...
Zpět nahoru