Firmy - Průzkumy, zeměměřičské, geodetické a topografické - Česká republika

Upřesnit výběr:
Zpět
Hledaný výraz : Česká republika
151 Firmy
Naši přední klienti

CCE Praha, spol. s r.o.

- generování projektů a systémový engineering - spolupráce při přípravě a realizaci investičně náročných a rozsáhlých stavebních akcí, včetně podzemních staveb a jejich geodetické zabezpečení - poskytování speciálních, vysoce přesných geodetických inženýrských prací, včetně budování speciálních geodetických sítí v podzemí - digitální fotogrammetrické mapování ve velkých a středních měřítkách a budování GIS - poskytování konzultací, poradenství a vypracování expertních studií a stanovisek pro orgány státní správy, ozbrojené složky a složky integrovaného záchranného systému ČR i pro soukromý sektor k využívání technologií GPS, aplikacím speciálních geodetických metod a technologií, digitálním údajům o území a jeho vizualizace, začlenění prostředků digitální fotogrammetrie do produkčních systémů a pod; - výzkum a vývoj technických prostředků a metod přesného určování polohy, orientace a navigace pro civilní i speciální vojenské aplikace; - vývoj a úprava speciální techniky včetně vojenské techniky, zejména integrovaných mobilních dispečerských a operátorských pracovišť - pronájem geodetické, fotogrammetrické a výpočetní techniky - zabezpečování servisu geodetických přístrojů GLPS švýcarské firmy VECTRONIX AG; - organizační a obsahové zajišťování vzdělávacích a školících kurzů - vydavatelská činnost

Dodavatel:

  • Počítačové programy (software) pro grafické návrhy a zpracování obrazu
  • Geografické informační systémy (GIS)
  • Vážicí, měřicí a testovací zařízení (pronájem)...

CAD - PRO spol. s r.o.

Projekční firma v oblasti pozemního stavitelství. Pozemní stavitelství - výkresová dokumentace, statické výpočty a posouzení stavebních konstrukcí, dopravní a silniční stavby, zastavovací studie územních zón. Technická zařízení staveb - zdravotechnika, vytápění - výpočty tepelných ztrát, plynoinstalace, vzduchotechnika a klimatizace, elektroinstalace. Technologické vybavení staveb - vypracování projektů provozů a dílen včetně vybavení stroji a zařízením. Inženýrská činnost - zpracování harmonogramů výstavby - zpracování projektů a síťových grafů - realizace staveb. Tvorba modelů objektů a vizualizace, vitruální realita. Geodetické a kartografické práce, komplexní služby v oblastech inženýrské geodezie a katastru nemovitostí. Prodej plastových materiálů, plastových desek, repliky kamenných koryt, květináčů a prvků zahradní architektury. Nabízíme tyto plastové materiály: - dutinkové desky LEXAN (Thermoclear, Solar Control, Thermoclick) - polykarbonátové plné desky LEXAN (9030, Exell D, Margard) - příslušenství k deskám (profily PC, těsnění, šrouby, zalepovací pásky) - plexisklo - antistatické (ESD standard) PVC, plexisklo, polykarbonáty - PVC desky Vekaplan (SF, K, KT) měkčené PVC pásy - vlnité a trapézové desky (Marlon, Suntuf, Sunopak, Filon, Salux, bodové světlíky) - sendvičové desky (Dibond, Stadur) - PET desky (Vivak, Axpet) - PP desky (Polypropylen, Polyetylen, Poly Stone Play-Tec) - dutinkové PP desky (Akyplac, Vikuprop) - desky z tvrzeného polystyrenu (Metzoplast, Vikureen) - folie z tvrzeného PVC (Pentaprint, Vikunyl) Ostatní materiály a doplňky pro průmysl, dům i zahradu: - hliníkové profily (různé druhy profilů, jekly) - skleníky a pařníky - zastřešení vchodů (obloukové i rovné) - umělý kámen

Dodavatel:

  • Plastové desky a panely (tabule)
  • Desky, polykarbonátové
  • Desky, polyethylentereftalátové (PET)...
Zpět nahoru