Firmy - Projektový management, stavebnictví - Česká republika

Upřesnit výběr:
Naši přední klienti

EBM Expert, s.r.o.

Projekční činnost Předmětem naší činnosti jsou architektonické a projekční práce a poradenství v oblasti pozemních a inženýrských staveb v rozsahu od úvodní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci všech stupňů až po kolaudaci. Jsme schopni vyhovět požadavkům na zpracování informačního modelu budovy (BIM) a zadáním vyžadujícím získání některého z certifikátů zelených budov (LEED, BREEAM). Jsme držiteli ISO GOLD Certifikátu na všechny hlavní činnosti společnosti. Project management Nabízíme komplexní řízení projektů ve všech fází výstavby, od studie proveditelnosti, přes projektové práce, výběrová řízení, koordinaci příslušných povolení, koordinaci výstavby, řešení záručních a pozáručních oprav, zastupujeme klienta při jednáních s dotčenými orgány státní správy. Náš klient vždy jedná jen s jedním manažerem, který je odpovědný za celý projekt, dozoruje efektivitu investiční akce, organizuje výběrová řízení a prosazuje priority klienta. Technický dozor investora Smyslem technického dozoru investora (TDI) je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, uzavřenými smluvními závazky, platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy a záměry. Inženýrská činnost Zabezpečíme průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace. Projednáme záměr stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení. Zorganizujeme kolaudační řízení a zajistíme vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Zabezpečíme majetkoprávní agendu spojenou s výstavbou včetně věcných břemen.

Dodavatel:

  • Projektové manažerské služby
  • Komplexní projekty (poradenství)
  • Projektový management, stavebnictví...
Zpět nahoru