Firmy - Odpad z plastů (obchod) - Česká republika

Upřesnit výběr:
Zpět
Hledaný výraz : Česká republika
53 Firmy
Naši přední klienti

Remarkplast compounding a.s.

Výrobní společnost zabývající se výrobou compoundů, re-compoundů a regranulátů. Compoundace a regranulace: - compoundujeme technické plasty pro náročné automotive a elektro zákazníky V současné době jde především o: - barvení na přesný odstín L a b - UV stabilizace - tepelná stabilizace - přidávání retardérů hoření - přidávání antioxidantů - plnění talkem - plnění CaCO3 - plnění sklem Recyklace: - v rámci garance materiálové čistoty tato činnost zahrnuje: - poradentství v oblasti odpadového hospodářství - vlastní doprava a logistika v režimu just in time - poskytnutí vlasních obalů na neshodné díly - dotřízení, drcení včetně odprašnění - homogenizace, regranulace, compoundace - služba regranulace Vývoj materiálů: - vyvíjíme materiály přímo dle požadavku zákazníka, od standardních aplikací, po speciály vyznačující se například nehořlavostí, barevnou stálostí, speciální barvou nebo specifickými procesními vlastnostmi, jako je zlepšená odformovatelnost, snížená adheze vůči kovovým povrchům plastifikačních válců a s tím související dobrá zatékavost - vývoj, sledování, testování, kontrola mechanických, fyzikálních a teplotních vlastností materiálů Akreditovaná laboratoř: - veškeré procesy jsou kontrolovány akreditovanou zkušební laboratoří č.1595 Testpolymer EU s.r.o. akreditovanou ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Dodavatel:

  • Příprava pro zpracování plastů
  • Kompaundace plastů
  • Vybarvování plastů...

AHV ekologický servis, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti likvidace odpadů pro podniky průmyslové výroby, potravinářské a kosmetické společnosti, dopravní podniky, zdravotní, výzkumná a vědecká pracoviště, tiskárny, autoservisy, kterým můžeme nabídnout tyto služby: - odběry vzorků, rozbory, chemické analýzy odpadů akreditovanou laboratoří, odborné poradenství a konzultace - pronájem, přistavení vhodných sběrných nádob, obalů na odpady a jejich pravidelné odvozy - manipulace (nakládku, čištění nádrží, lapolů apod.) s odpady proškolenými pracovníky - odvoz nebezpečných odpadů vozidly dle norem ADR pro přepravu nebezpečných nákladů - recyklace rozpouštědel, druhotné využití rozpouštědel, výkup olejů, druhotné využití olejů - kamerové čištění kanalizace, kanálů a splaškových vod - přeprava po železnici velkoobjemovými cisternami pro nebezpečný odpad /dle platné RID/ a jejich čerpání např. odpadní vody a kaly. - čerpání dehtů a dehtofenolových vod z ekologických zátěží - likvidace odpadů nejen na klasickém likvidačním zařízení (skládka, spalovna) - třídění a drcení odpadu s následnou recyklací využitelných částí odpadů, spálení odpadu s energetickým využitím, atd. - likvidace odpadů, čištění sběrných jímek, lapolů a skladovacích, přepravních nádob, vyklízecí práce spojené s nakládkou a likvidací odpadu, atd. - komplexní řešení odpadového hospodářství - poskytování sběrných nádob a to jak plastových sudů, různých objemů, tak i kovových sudů nebo IBC kontejnerů o objemu 1000 l, například se v nich shromažďují kapalné odpady, rozpouštědla v sudech sorbenty, které se pak odvážejí výměnou za prázdné obaly. - drtící linka - třídící linka separovaného odpadu - zpracováváme separovaný sběr, svezený z pravidelných svozů obcí a měst. - třídící linky na PET lahve barevné a čiré, které následně lisujeme do každé komory lisu dle určených barev. - třídící linky na HDPE (tvrdé plasty), kelímky, dále zasíláme na recyklační zpracování Tetrapacky lisujeme a předáváme na recyklaci - třídící linky na Fólie barevné a čiré, které lisujeme a předáváme na další zpracování - drticí linka s videozáznamem Na provoze Drtící linky drtíme odpad, který jde po dopravníku z třídící linky. Jde o zbývající část separovaného sběru , která nejde déle roztřídit na recyklovatelné suroviny. Tuto drť zasíláme na skládku nebo na další energetické využití. - drcení vyřazených šarží a výrobků nebo skartování dokumentů a dat s možností asistence a dozoru pověřené osoby. Protokol o provedení likvidace je samozřejmostí. - neutralizační a deemulgační stanice - likvidaci alkalických, kyselých, zaolejovaných vod a emulzí. - likvidace odpadů z domácností. Pro občany máme připraveny kontejnery a nádoby dle třídění odpadů. Samozřejmostí je zajištěn zpětný odběr elektroodpadu, kde tuto službu smluvně zajišťuje Elekrowin a Asekol.

Dodavatel:

  • Sběr a recyklace plastového a pryžového odpadu
  • Sběr a skladování plastového odpadu
  • Recyklace a nové zpracování plastů (regranuláty, regranulace)...
Zpět nahoru