Firmy z oboru: Makléři s komoditami a termínovým zbožím

Upřesnit výběr:
Naši přední klienti

TOMEGAS s.r.o.

- dodávky propanu a propan-butanu pro vytápění rodinných domků, nemocnic, hotelů, průmyslových provozů a objektů atd. - dodávky a pronájem zásobníků, včetně napojení na topný systém - ekologické vytápění objektů propan-butanem - kompletní dodávky topných systémů na klíč - dodávky propan butanu našimi cisternami do druhého dne od objednání - vnitropodnikové čerpací stanice pro VZV (vysokozdvižné vozíky) - kompozitové láhve na propan pro vysokozdvižné vozíky - speciální ropný plyn ISOBUTAN pro výrobu plastových, pryžových a izolačních hmot - neodorovaný Propan - prodej - N-butan - prodej - ISOBUTAN - pro plnění sprejů (spray) - dodávky PB lahví do průmyslových provozů - zásobníky (nádrže) na zkapalněné ropné plyny - dodávky propanu pro různé technologické účely (tavící, sušící pece, obalovny, tváření plastů, vulkanizační stroje - dodávky LPG do čerpacích stanic - kompletní dodávky čerpací stanice LPG, nebo její pronájem - propan butan do plníren lahví - dodávky propan-butanu do plníren P-B lahví - zajištění údržby a pravidelných revizí - revize nádrží na LPG a propan-butanu - propan – butanové láhve (2 kg, 10 kg, 33 kg) - pohonný plyn pro VZV (vysokozdvižné vozíky) - pohonný propan - propan v láhvi ( 5 kg, 10 kg, 11 kg, 33 kg) - propan pro VZV (10kg, 11 kg) - bezplatná konzultace a poradenská služba

  • Rozvod, distribuce plynu
  • Dodávky LPG
  • Obchodníci se zkapalněným plynem (LPG)...

OTE, a.s.

- organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou a ve spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávacího trhu s regulační energií, - vyhodnocování odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy, - na základě vyhodnocení odchylek zajišťování zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit, - informování provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy a provozovatele podzemních zásobníků plynu nebo provozovatele distribuční soustavy o neplnění platebních povinností účastníků trhu a subjektů zúčtování vůči operátorovi trhu, - zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční zprávy o trhu s plynem v České republice, - zpracovávání a předávání ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou ročně zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, - zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem, - zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu, - zpracování a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňování obchodních podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem umožňujícím dálkový přístup, - zajišťování v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových diagramů dodávek, - na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem přepravní soustavy zajišťování zúčtování a vypořádání regulační energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech nouze, - v případech podle § 12a energetického zákona oznamování dodavateli poslední instance odběrných míst zákazníků včetně jejich registračních čísel, - sledování množství skladovaného plynu v jednotlivých podzemních zásobnících plynu a jejich kapacity, - zpracování na základě ročních a pětiletých předpokládaných bilancí a na základě denních, měsíčních a ročních skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, obchodu s plynem a uskladnění plynu a vlastních analýz celkových bilancí plynárenské soustavy, - zpracování statistiky dovozu plynu ze zahraničí a jeho vývozu do zahraničí, a to včetně zdrojů plynu, a statistiky zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu, - zpracování alespoň jednou měsíčně zprávy s vyhodnocením dodávek a spotřeb plynárenské soustavy včetně vyhodnocení dovozu plynu do České republiky a vývozu plynu z České republiky, - zpracování jednou až dvakrát ročně výsledných údajů hodinových dodávek a spotřeb plynu od plynárenských podnikatelů pro sestavení kontrolních hodinových odečtů plynárenské soustavy, - zpracování měsíční bilance o plnění bezpečnostního standardu dodávek plynu, - správa veřejně přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

  • Makléři s komoditami a termínovým zbožím
  • Zprostředkovatelé koupě a prodeje energie
  • Zprostředkovatelé nákupu a prodeje plynu
Zpět nahoru
Kompass je prověřená databáze firem z celého světa včetně České republiky. Zkuste naše data pro váš obchod, nákup a marketing.

ZAČÍT HNED

Celosvětová databáze firem z oboru makléři s komoditami a termínovým zbožím obsahuje ověřené firmy včetně jejich adres, telefonních čísel, emailů, kontaktů na manažery, činnosti, obratu a mnoho dalších informací. Kromě oboru makléři s komoditami a termínovým zbožím máme přehled o výrobcích, distributorech a službách ze všech dalších oborů.

Vyzkoušejte naše řešení pro - online B2B firemní data, direct marketing, mezinárodní veřejné zakázky a představte vaše produkty