Firmy - Komplexní projekty (poradenství) - Česká republika

Upřesnit výběr:
Naši přední klienti

FINAPP audit s.r.o.

Finance: vnitropodnikové účetnictví, controlling, plánování, řízení Cash-Flow, risk management, full costing, cost cutting (pomoc při snižování nákladů a výběru dodavatelů). Auditorská činnost: audity účetních závěrek, audity projektů (dotací ze strukturálních fondů apod.), přezkum hospodaření měst a obcí, audity účetních závěrek neziskových organizací, individuální poradenství na míru klienta, týkající se jakéhokoliv dotazu z oblasti daní, auditu či účetnictví, due diligence, forenzní audity, fúze a akvizice. Daňové poradenství: konzultace ze všech oblastí daňové problematiky (daně z příjmů, z přidané hodnoty, daně silniční, z převodu nemovitostí, nemovitosti atd.), komplexní zpracování daňového přiznání, zastupování klienta před finančním úřadem a zavádění odčitatelné položky na výzkum a vývoj. Vedení účetnictví: komplexní účetnictví, mzdová agenda. Procesní řízení: optimalizace procesů, personální audity, re-engineering procesů, elektronický spis. Řízení projektů: realizace výběrových řízení, projekt management, risk management, řízení kvality, krizový management, outsourcing lidských zdrojů. Strukturální fondy EU: odborná pomoc při přípravě projektu, asistence při zpracovávání žádosti, podpora při vyřizování administrativních záležitostí. IT oblast SAP: implementace, upgrades, eurokonverze, optimalizace funkcionality stávajícího systému. Průmyslové aplikace: automatická identifikace, sběr dat ve výrobě dle standardů MES, řešení pro logistiku, spolupráce se systémem SAP. Další produkty v oblasti IT: Navision - implementace, poradenství, manažerský systém FINAPP BUSINESS ENGINE, Help desk & Support, komplexní zajištění IT portfolia, sítě, systémová integrace, řešení infrastruktury, dodávky HW, bezpečnost, outsourcing, tisková řešení, telco řešení.

  • Podnikové aplikace (EAS software)
  • Počítačové programy (software) pro řízení vztahů se zákazníky (CRM aplikace)
  • Počítačové programy (software) pro řízení vztahů s dodavateli (SRM aplikace)...

EBM Expert, s.r.o.

Projekční činnost Předmětem naší činnosti jsou architektonické a projekční práce a poradenství v oblasti pozemních a inženýrských staveb v rozsahu od úvodní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci všech stupňů až po kolaudaci. Jsme schopni vyhovět požadavkům na zpracování informačního modelu budovy (BIM) a zadáním vyžadujícím získání některého z certifikátů zelených budov (LEED, BREEAM). Jsme držiteli ISO GOLD Certifikátu na všechny hlavní činnosti společnosti. Project management Nabízíme komplexní řízení projektů ve všech fází výstavby, od studie proveditelnosti, přes projektové práce, výběrová řízení, koordinaci příslušných povolení, koordinaci výstavby, řešení záručních a pozáručních oprav, zastupujeme klienta při jednáních s dotčenými orgány státní správy. Náš klient vždy jedná jen s jedním manažerem, který je odpovědný za celý projekt, dozoruje efektivitu investiční akce, organizuje výběrová řízení a prosazuje priority klienta. Technický dozor investora Smyslem technického dozoru investora (TDI) je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, uzavřenými smluvními závazky, platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy a záměry. Inženýrská činnost Zabezpečíme průzkumné a geodetické práce pro vypracování dokumentace. Projednáme záměr stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zajistíme územní rozhodnutí, stavební povolení. Zorganizujeme kolaudační řízení a zajistíme vydání kolaudačního souhlasu pro užívání stavby. Zabezpečíme majetkoprávní agendu spojenou s výstavbou včetně věcných břemen.

  • Projektové manažerské služby
  • Komplexní projekty (poradenství)
  • Projektový management, stavebnictví...
Zpět nahoru