Firmy - Celková jakost (kvalita) (poradenství) - Česká republika

Upřesnit výběr:
Zpět
Hledaný výraz : Česká republika
71 Firmy
Celková jakost (kvalita) (poradenství)
Naši přední klienti

Strojírenský zkušební ústav, s.p., SZU

Strojírenský zkušební ústav, s.p., SZU

SZÚ je notifikovanou osobou Evropského společenství NB 1015 pro posuzování shody k 14 direktivám EU. Kromě posuzování shody nabízí SZÚ svým zákazníkům odborné služby zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro certifikaci výrobků, systémů managementu a osob, a působí rovněž jako inspekční orgán a kalibrační laboratoř. SZÚ je mimo jiné akreditovanou laboratoří DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) pro plynové a vodovodní armatury a plynové spotřebiče, akreditovanou zkušební laboratoří UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation) pro veškeré horolezecké prostředky a zkušební laboratoří registrovanou v EHPA (Europeanheat Pump Association) pro tepelná čerpadla. V rámci systému GS se SZÚ stal uznanou laboratoří „Zentralstelle der LänderfürSicherheitstechnik“, dále je také uznanou laboratoří pro zkoušky v rámci korejských certifikačních značek KCs a S-mark. Strojírenský zkušební ústav, s.p. se svými pracovišti v Brně, Jablonci nad Nisou, Nitře a několika kancelářemi v dalších městech je jednou z největších zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací v České republice. - zkušební a certifikační činnost ve strojírenství - testování výrobků z oboru tepelná technika, kotlů, krbů, plynových spotřebičů, průtokových ohřívačů vody, otopných těles, konvektorů a radiátorů, tepelných čerpadel, klimatizační techniky aj. - posuzování shody výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro evropský i mimoevropský trh dle příslušných nařízení vlády (směrnic Rady EU) - certifikace systémů managementu jakosti dle normyISO 9001 ISO 3834-2 pro svařování - certifikace výrobků pro tuzemský i zahraniční trh (státy EU, Bělorusko, Bulharsko, Ruská federace, Rumunsko, Ukrajina, Korea aj.) - chemické rozbory a analýzy - rozbory paliv, kompletní palivové analýzy biopaliv, fosilních paliv, dřevní štěpky, peletek, kapalných paliv a plynných paliv - zkoušení a testování elektrických přístrojů, domácí elektroniky, informační a kancelářské techniky, elektrického ručního nářadí, svařovací techniky, osvětlovací techniky, včetně LED - zkoušení a testování zdravotnické techniky, zdravotnických lůžek, invalidních vozíků, zdravotnických přístrojů a vybavení - testování hraček, rozbory kovových materiálů, tlakové zkoušky - měření hluku a vibrací různých strojů - mechanické zkoušky výrobků – bezpečnost výrobků - inspekce a přejímky výrobků a zařízení - odborné a znalecké posudky pro různá využití včetně reklamací - poskytování technické pomoci v etapě návrhu a provozování výrobků - kalibrace měřicích přístrojů (teplota, tlak, délka, vybrané elektrické veličiny) - školení, odborné konzultace, semináře - školení systému managementu, certifikace dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14001, ČSN OHSAS 18001, ČSN EN 13485, ČSN EN ISO 3834-2 - školení v BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci - pořádání odborných výcviků obsluh stavebních strojů, manipulační techniky, zdvihacích zařízení, tlakových zařízení apod. - školení v oblasti plynových, elektrických a tlakových zařízení, požární ochrany a další - 3D tiskové služby, 3D tisk

Dodavatel:

  • Ostatní dodavatelé ekologických technologií a služeb
  • Ekologický (environmentální) audit (služby)
  • Environmentální řízení v průmyslu (služby)...

CQS z.s.

Sdružení společností - certifikace systémů managementu: Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2016 Systému managementu jakosti;Certifikace dle ČSN EN ISO 14001:2016 Systému environmentálního managementu;Certifikace dle ČSN EN ISO 50001:2012 Systému managementu hospodaření s energiíCertifikace dle ČSN EN ISO 13485 Systému jakosti - Zdravotnické prostředky;Certifikace dle ČSN EN ISO 3834-2 Systému jakosti v procesech svařováníCertifikace dle ČSN OHSAS 18001:2008 Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;Certifikace dle Věstníku MZe 1/2001 (HACCP) a vyhlášky MZe 147/1998 Sb. v aktuálním znění Systému zdravotní nezávadnosti;Certifikace dle ČSN EN ISO 22000:2006 Systému managementu bezpečnosti potravin;Certifikace dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 Systému managementu bezpečnosti informací;Certifikace dle ČSN ISI/IEC 20000-1:2012 Managementu služeb pro informační technologie;Certifikace dle ISO/TS 16949 Systému managementu jakosti - Zvláštní požadavky používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu;Certifikaci SJ-PK Systému jakosti v oboru pozemních komunikacíCertifikace dle SA8000 Systému managementu společenské odpovědnosti;Certifikace dle IQNet SR 10 Systému managementu společenské odpovědnosti

Dodavatel:

  • Podnikatelské manažerské poradenství
  • Celková jakost (kvalita) (poradenství)
  • Řízení jakosti (kvality) (poradenství)...
Zpět nahoru