Firmy - Betonová směs - Česká republika

Upřesnit výběr:
Zpět
Hledaný výraz : Česká republika
75 Firmy
Betonová směs
Naši přední klienti

HORIZONT-SILIDUR spol. s r.o.

HORIZONT - SILIDUR spol. s r.o., společnost založená v roce 1994 se zabývá výrobou a prodejem betonu a betonového zboží se zaměřením pro dopravní a liniové stavby. Mezi společníky firmy a jejich výrobnami v severní Itálii a Švýcarsku probíhá intenzivní výměna zkušeností, technologií a výrobků. Technické zkušebnictví, technický rozvoj a zpětná kontrola je prováděna odborníky na geotechniku na univerzitě v Bologni. Výrobna je vybavena míchacím centrem z Německa, linkou na výrobu svahovek, výrobní linkou s vibrolisem a prostorem pro individuální a zakázkovou výrobu, pro výrobu používáme výhradně portlandský cement CEM I pevnostní třídy 42,5 R. Použití tohoto cementu zaručuje vysokou počáteční pevnost betonu a umožňuje manipulaci s výrobky následující den po vyrobení. Poskytujeme technickou pomoc při navrhování, technické konzultace, účast a dohled během provádění konstrukcí z našich výrobků, poskytujeme montážní pomůcky apod. Betonové zboží – vlastní výroba: Betonové tvárnice (svahovky) na skládané opěrné a zárubní zdi řady „ LÖFFELSTEIN“ (Media-Löffel, Löffelstein, Big- Löffel, Wasser-Löffel, Secondo) Betonové sloupky pro sady, vinice, pastviny Betonové patky provizorního oplocení Betonové díly železničních přejezdů (součásti přejezdů z gumových panelů) Betonové prefabrikáty na stabilizaci polních, lesních a podobných cest Betonové cihly Betonové tvárnice – ztracené bednění Betonové zahradní obrubníky, betonové obrubníky s gumou Betonové jehlany pod řezivo Betonové parkové lavičky Betonové žlaby a napáječky pro zvířata Zakázková výroba do hmotnosti přibližně 500 kg Výroba a prodej betonu: betonové směsi požadovaných konzistencí a složení, rozvoz smluvními dopravci Prodej a distribuce všech prvků soustavy „ERDOX“ pro sanace sesuvů a stabilizaci zemních svahů

Dodavatel:

  • Betonové výrobky
  • Betonová směs
  • Zahradnické doplňky a ozdoby, betonové...

Prefa Brno a.s.

Výroba a prodej: BETONOVÉ VÝROBKY: - kompletní sortiment stavebních prvků (betonová a zatravňovaní dlažba, obrubníky, prvky venkovní architektury, plotové dílce, betonové plotové sloupky, panely pro zpevněné plochy) - betonové prvky pro pozemní stavby (betonový skeletový systém, stropní dílce, předpjaté stěnové panely aj.) - prvky pro střešní a stropní konstrukce - prvky pro podzemní sítě a kanalizace, kabelové lávky a šachty - betonové nádrže, kulaté betonové nádrže, odlučovače ropných látek - prvky pro kanalizaci (betonové trouby a roury, šachty a vpusti) - prefabrikátové kioskové stanice, regulační stanice plynu, - betonové protihlukové stěny, - stěnový systém SPIROLL - transportbeton, dovoz betonu autodomíchavači STROJNÍ VÝROBA: - výroba technologických zařízení pro výrobu, uskladnění a dopravu betonu: - zařízení pro výrobu betonových skruží, šachet a vpustí - formovací technika na betonové výrobky, formy na vazníky, sloupy, plotové dílce, dlažbu aj. - mísírny betonových směsí - dopravní a manipulační technika, dopravníky na betonové výrobky, manipulátory - vibrační stoly - rozprostírače – pojízdné zařízení se zásobníkem pro automatické plnění forem - ocelové konstrukce a haly, kovové stavby pro betonárny - rekonstrukce stávajících technologických celků betonáren - montáž ocelových konstrukcí - soustružení kovů na klasických i CNC strojích (soustružení, frézování, broušení, stáčení plechů) - svařování kovů (svařování oceli, nerezu, svařování metodou TIG) - zakázková výroba z nerezu KOMPOZITNÍ VÝROBKY: - profily z kompozitních materiálů (lamináty, skelné lamináty) - pochůzné rošty (skládané, mřížované) - kompozitní žebříky nástěnné a opěrné - zábradlí z kompozitních profilů - poklopy a kanálové kryty - schody, lávky, pochůzné konstrukce - kabelové trasy a lávky

Dodavatel:

  • Betonové výrobky
  • Beton, dovážený, připraven (namíchaný)
  • Betonová směs...

HB beton s.r.o.

Výroba: beton, betonové výrobky, železobetonové podlahové rošty do stájí, atypické výrobky z broušeného teraca, zámková dlažba, šachtové skruže, šachtová dna s plastovou výstelkou PRECA, překlady, stropní desky, filigránové stropní desky, šalovací tvárnice, obrubníky, atypické výrobky, ocelové výztuže do betonu, schody, krycí desky, stropy, podlahy, betonové směsi, cihly, betonové nádrže, nosníky, bariéry, náhrobky, oplocení, silážní žlaby. Betonové výrobky Výroba betonových výrobků - betonové rošty do stájí pro prasata, do stájí pro skot, železobetonové atypické rošty, betonové hrazení pro prasata, silážní žlaby, hnojiště, skládky sypkých hmot a opěrné stěny, betonové překlady, betonové stropní a filigránové desky, betonové šachtová dna s plastovou výstelkou, betonové skruže se zámkem, skruže bez zámku, uliční vpustě, šalovací tvárnice a betonové cihly, plotové podezdívky, žlabovky, betonové zatravňovací tvárnice, zámkové dlažby, betonové obrubníky, záhonové obrubníky, svahové tvárnice, svahové tvarovky, železobetonové bazény, dopravní zábrany, betonové lavičky, septiky a kanalizační jímky, vodoměrné šachy, schodišťové stupně, betonové výpusti rybníků. Broušené terazové výrobky Výroba broušených terazových výrobků - terazové schody, hřbitovní náhrobky Betony, trasportbeton, betonové výztuže Výroba konstrukčních, potěrových, vodostavebních a silničních betonů, doprava betonů a betonových směsí, betonové výztuže Doprava cementu, kameniva Doprava a prodej cementu, kameniva. Lité anhydridové podlahy Výroba lítých podlah - samonivelační směs na podlahy na bázi síranu vápenatého, plniva ve formě písku frakce 0 - 4 mm, plastifikačních přísad a vody.

Dodavatel:

  • Betonové výrobky
  • Beton, dovážený, připraven (namíchaný)
  • Betonová směs...
Zpět nahoru