Archiv autorů admin

Profil spole?nosti

Slévárna METALURGIE Rumburk s.r.o. je tradi?ní slévárnou ?edé (litiny s lupínkovým grafitem ? LLG) a od roku 2010 tvárné litiny (litiny s kuli?kovým grafitem ? LKG) s dlouholetými zku?enostmi s kusovou a malosériovou výrobou odlitk? ur?ených pro stavbu obráb?cích stroj?. Dal?í výrobu tvo?í… více

O firm?

Novoborská strojírenská firma Aktivit, spol. s r.o. více ne? dv? desetiletí úsp??n? projektuje, konstruuje, vyrábí a dodává vysoce sofistikované produkty ?ité na míru zákazník?m zejména v automobilovém pr?myslu. Výrobní program firmy tvo?í montá?ní linky a montá?ní stanice, kontrolní stanice –… více

P?edstavení spole?nosti

Na?e spole?nost se zabývá prodejem, výkupem a výrobou d?ev?ných palet. Historie firmy PALETY ZAV?EL sahá a? do roku 2000, kdy se za?ala dynamicky a úsp??n? rozvíjet dodnes.V sídle firmy máme skladové a výrobní prostory o rozloze 20.000 m2. Zde jsou… více

Klasifikace

Kompass používá vlastní klasifikaci produktů a služeb. Struktura a obsah klasifikace Kompass je komplexnější než naprostá většina ostatních klasifikací jako např. SIC, NACE, CPV. Podle konkrétních produktů a služeb je činnost každé firmy podrobně zatříděna pod jednu nebo více klasifikačních… více

Databáze Kompass

Databáze Kompass obsahuje informace o více než 4 milionech firem z celého světa (při rozšířeném přístupu případně až 9 mil., z toho 6 mil. firem ve Francii). Klíčové informace K dnešnímu dni je tedy v systému zhruba 4 400 000 firem v… více

Adresář Kompass

Adresář firem Kompass obsahuje spolehlivá a pravidelně aktualizovaná data o 10 milionech firem z celého světa včetně více než 40 000 firem z České republiky. Adresář mimo jiné umožňuje segmentovat firmy podle oboru nebo zeměpisné polohy a významně tak usnadňuje akvizici… více

Jak oslovit nové zákazníky ?

Akvizice je klíčovým procesem rozvoje každé firmy. Předpokladem úspěšné akvizice je vhodně nastavená marketingová strategie a kvalita vlastního prodejního týmu. Základní předpoklady úspěšné akvizice Je třeba : použít vhodnou databázi zvolit optimální strategii udržet si nové zákazníky Vhodná databáze Databáze by… více