VIA-REK, a.s.

Old. Blažka 145
679 02 Rájec - Jestřebí
Česká republika

Zajímají vás firmy jako je tato?
 • S Kompassem :
 • Poznáte trhy více než 60 zemí světa
 • Zjistíte, kde jsou vaši noví zákazníci
 • Představíte vaše produkty v 24 jazycích

Ve zkratce

Výroba a prodej:
- chemické čisticí prostředky
- bazénová chemie
- výroba chemikálií
Obchodní činnost:
- technické chemikálie
- průmyslové chemikálie
- organické a anorganické chemikálie, detergenty
- hořlaviny, jedy
- chemikálie pro potravinářství
- hnojiva, krmiva
- hnojiva dusíkatá, NPK
- řepka, řepkové oleje (řepkový olej)
- methylester (FAME)
- biopaliva
- metanol
- aceton
- aktivní uhlí
- Alkony
- Bentonit
- cyklohexan
- čpavek
- čpavková voda
- disiřičitan draselný
- disiřičitan sodný
- duvilax BD20
- duvilax BD50
- dithioničitan sodný
- dusičnan sodný
- dusitan sodný
- dusičnan draselný
- formaldehyd
- fosforečnan sodný
- glycerin
- hexan
- hexametafosforečnan sodný
- hydrogensiřičitan sodný tekutý
- hydrogenuhličitan sodný
- hydroxid draselný pevný
- hydroxid draselný tekutý
- hydroxid sodný šupiny
- hydroxid sodný perly
- hydroxid sodný tekutý
- chlorid amonný
- chlorid draselný
- chlorid sodný
- chlorid vápenatý prášek
- chlorid vápenatý tekutý
- chlorid železitý
- chlornan sodný technický
- chlornan sodný pro úpravu pitné vody
- chlorové vápno
- izopropylalkohol
- kyselina amidosulfonová
- kyselina citronová E330 monohydrát
- kyselina dusičná 50%
- kyselina dusičná 60%
- kyselina fosforečná 75% termická
- kyselina fosforečná 28%
- kyselina chlorovodíková
- kyselina chlorovodíková čistá
- kyselina mravenčí
- kyselina octová
- kyselina sírová 66Bé
- kyselina sírová akumulátorová
- kyselina sorbová
- kyselina štavelová
- líh technický
- manganistan draselný
- metanol
- močovina
- perchlorethylen
- peroxid vodíku 10%
- peroxid vodíku 35%
- persteril 36%
- pyrosiřičitan draselný
- síran železitý
- síran hlinitý pevný
- síran hlinitý tekutý
- síran hlinitodraselný
- síran měďnatý pentahydrát
- síran železnatý
- siřičitan sodný
- sokoflok
- solventní nafta
- sůl průmyslová
- sůl tabletová
- sůl vakuová
- sůl jedlá
- terpentýnový olej
- toluen
- uhličitan sodný kalcinovaný
- vápenný hydrát
- vapex A
- vodní sklo
- xylen
- síra
- destilovaná voda
- desintr
- chemavan
- odrezovač T (bezoplachový)
Společnost disponuje vlastními skladovacími, dopravními a stáčecími prostředky.
Prodej chemikálií
Prodávané chemikálie: aceton, Alkon A speciál, Alkon K 10, Alkon K 11, Alkon K 12, Alkon L 32, Alkon S speciál, Alkon T 12 S, Alkon Z 4, bentonit - SABENIL 65, bentonit mletý BA-03, cyklohexan, čpavková voda min. 24%, destilovaná voda, dithioničitan sodný, dusičnan draselný, dusičnan sodný, dusitan sodný, Duvilax B, Duvilax BD20, Duvilax BD50, Duvilax LS50, technický formaldehyd, fosforečnan sodný, glycerin 99,7%, hexametafosforečnan sodný, hydrogensiřičitan sodný tekutý 40%, krmný hydrogenuhličitan sodný, potravinářský hydrogenuhličitan sodný, Hydrosol Hexane, hydroxid draselný šupinkový, hydroxid sodný perly, hydroxid sodný šupiny, hydroxid sodný tekutý 30%, hydroxid sodný tekutý 50%, chlorid amonný technický prášek, chlorid draselný, chlorid sodný - jedlý zrnitost 3, průmyslový chlorid sodný, vakuový chlorid sodný, tabletovaný chlorid sodný, chlorid vápenatý technický prášek, potravinářský chlorid vápenatý tekutý, technický chlorid vápenatý tekutý, chlorid železitý 40%, chlornan sodný na úpravu pitné vody, technický chlornan sodný, chlorové vápno stabilizované, isopropylalkohol, isopropylalkohol A - rektifikovaný, kyselina amidosulfonová, kyselina citronová monohydrát E330, kyselina dusičná, kyselina fosforečná termická 75%, kyselina fosforečná 28%, kyselina chlorovodíková (solná) - čistá, kyselina chlorovodíková (solná) - technická, kyselina mravenčí 85%, kyselina octová, kyselina sírová akumulátorová 38%, kyselina sírová chemicky čistá, kyselina sírová 50%, kyselina sírová 66 Bé 96%, kyselina sorbová, kyselina šťavelová, líh kvasný obecně denaturovaný 1B, manganistan draselný, metanol (methylalkohol), methylester řepkového oleje, technická močovina, monoethylenglykol, perchloretylen, peroxid vodíku 35%, potravinářský peroxid vodíku 35% potravinářský, Persteril 36%, pyrosiřičitan draselný, pyrosiřičitan sodný, řepkový olej, granulovaná síra, mletá síra, síran hlinitodraselný, síran hlinitý, tekutý síran hlinitý, síran měďnatý (modrá skalice), síran sodný kalcinovaný, síran železitý (prefloc), síran železnatý (zelená skalice), siřičitan sodný bezvodý, Sokofloc 20, Sokofloc 26, solanka R, solventní nafta II, terpentýnový olej, toluen, uhličitan sodný kalcinovaný, vápenný hydrát CL90-S, Vapex A, VIATESOL - A, vodní sklo sodné 36/38, vodní sko sodné 48/50, xylen.

Základní informace

Certifikáty

 • Typ:

  ISO 9001: 2008

Klíčové ukazatele

Zaměstnanci

Vedení

Vedení

 • Mgr. Marcel Binek

  Výkonný ředitel, člen představenstva

 • Ing. P. P.

  Obchodní ředitel

 • Pan M. S.

  Nákup

 • Pan J. S.

  Místopředseda představenstva

Činnost

Činnost (pokr.)

 • Výrobce
 • Distributor
 • Služba

Další klasifikace

CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba nápojů (11)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of beverages (11)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (19)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of coke and refined petroleum products (19)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků (104)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of vegetable and animal oils and fats (104)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků (106)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of grain mill products, starches and starch products (106)
CZ-NACE (CZ 2008) :
(111)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(111)
CZ-NACE (CZ 2008) :
(114)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(114)
CZ-NACE (CZ 2008) :
(115)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(115)
CZ-NACE (CZ 2008) :
(116)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(116)
CZ-NACE (CZ 2008) :
(126)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(126)
CZ-NACE (CZ 2008) :
(127)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(127)
CZ-NACE (CZ 2008) :
(129)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
(129)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba rafinovaných ropných produktů (192)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of refined petroleum products (192)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků (202)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of pesticides and other agrochemical products (202)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních přípravků (204)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations (204)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba ostatních chemických výrobků (205)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other chemical products (205)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením (465)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of information and communication equipment (465)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Nespecializovaný velkoobchod (469)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Non-specialised wholesale trade (469)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba olejů a tuků (1041)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of oils and fats (1041)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba škrobárenských výrobků (1062)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of starches and starch products (1062)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Destilace, rektifikace a míchání lihovin (1101)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Distilling, rectifying and blending of spirits (1101)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba rafinovaných ropných produktů (1920)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of refined petroleum products (1920)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba technických plynů (2011)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of industrial gases (2011)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba jiných základních anorganických chemických látek (2013)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other inorganic basic chemicals (2013)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba jiných základních organických chemických látek (2014)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other organic basic chemicals (2014)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin (2015)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds (2015)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků (2020)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of pesticides and other agrochemical products (2020)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků (2041)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations (2041)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba ostatních chemických výrobků j n (2059)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of other chemical products n.e.c. (2059)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Výroba vápna a sádry (2352)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Manufacture of lime and plaster (2352)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi (4612)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals (4612)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály (4613)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of timber and building materials (4613)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se stroji, průmyslovým zařízením, loděmi a letadly (4614)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft (4614)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s nábytkem, železářským zbožím a potřebami převážně pro domácnost (4615)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of furniture, household goods, hardware and ironmongery (4615)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s textilem, oděvy, kožešinami, obuví a koženými výrobky (4616)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (4616)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky (4618)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents specialised in the sale of other particular products (4618)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení (4619)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Agents involved in the sale of a variety of goods (4619)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s textilem (4641)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of textiles (4641)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou (4643)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of electrical household appliances (4643)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s porcelánovými, keramickými a skleněnými výrobky a čisticími prostředky (4644)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of china and glassware and cleaning materials (4644)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s nábytkem, koberci a svítidly (4647)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of furniture, carpets and lighting equipment (4647)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty (4648)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of watches and jewellery (4648)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost (4649)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of other household goods (4649)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem (4651)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (4651)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s elektronickým a telekomunikačním zařízením a jeho díly (4652)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím (4661)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (4661)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením (4666)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of other office machinery and equipment (4666)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky (4671)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (4671)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky (4672)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of metals and metal ores (4672)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením (4673)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (4673)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami (4674)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4674)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s chemickými výrobky (4675)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of chemical products (4675)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Velkoobchod s odpadem a šrotem (4677)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Wholesale of waste and scrap (4677)
CZ-NACE (CZ 2008) :
Nespecializovaný velkoobchod (4690)
NACE Rev.2 (EU 2008) :
Non-specialised wholesale trade (4690)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of vegetable and animal oils and fats (1040)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of starches and starch products (1062)
ISIC 4 (WORLD) :
Distilling, rectifying and blending of spirits (1101)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of refined petroleum products (1920)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of basic chemicals (2011)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds (2012)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of pesticides and other agrochemical products (2021)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations (2023)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of other chemical products n.e.c. (2029)
ISIC 4 (WORLD) :
Manufacture of cement, lime and plaster (2394)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale on a fee or contract basis (4610)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of textiles, clothing and footwear (4641)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of other household goods (4649)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software (4651)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of electronic and telecommunications equipment and parts (4652)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (4653)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of other machinery and equipment (4659)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products (4661)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of metals and metal ores (4662)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of construction materials, hardware, plumbing and heating equipment and supplies (4663)
ISIC 4 (WORLD) :
Wholesale of waste and scrap and other products n.e.c. (4669)
ISIC 4 (WORLD) :
Non-specialized wholesale trade (4690)

Mohlo by vás také zajímat

Kompass umožňuje