Aktuality

Služby Kompass

Reference

B2B Trh

17. ročník EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT

ČESKÝ EXPORT V GLOBÁLNÍM SVĚTĚ Soutěž EXPORTNÍ CENA DHL UNICREDIT založená společností DHL Express dnes vyhlásila již 17. ročník, během kterého vyhodnotí nejlepší české malé a středně velké exportní společnosti. Exportéři mají jako každoročně možnost porovnat své úspěchy v kategoriích Malá společnost a Středně velká společnost. Úplnou novinkou je kategorie Globální exportér, která zvolí českou společnost vyvážející do nejvíce zemí světa. Zachována zůstala kategorie Exportér teritoria, kde volba padla na Afriku. Soutěž i letos probíhá pod záštitou vládní agentury CzechTrade. „Věřím, že postupné oživování české i globální ekonomiky mělo už v loňském roce pozitivní dopad na naše exportéry, a že se projeví také v nárůstu počtu soutěžících firem. Přistoupili jsme proto k úpravám některých kategorií, abychom více zviditelnili ty malé a střední firmy, které exportují skutečně globálně a nebojí se ani méně tradičních teritorií,“ vysvětluje změny v kategoriích Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express CZ a CEU. „U malých a středních firem se vyzdvihují vždy vlastnosti jako je pružnost reakce či dynamika vývoje, což je činí odlišné a dává jim i jistou konkurenční výhodu ve srovnání s velkými globálními společnostmi. Exportní cena letos opět vyhledá a ocení právě takové malé a střední firmy, které umí úspěšně expandovat do zahraničí a obstát v globální konkurenci. V nové kategorii Globální exportér pak uspěje ten, kdo exportoval, ve srovnání s ostatními účastníky soutěže, do většího počtu zemí. Oživení ekonomiky a exportu by tak mohlo do soutěže objektivně přilákat více nových účastníků“, doplňuje Martin Růžička, Country Manager Coface Czech, zástupce odborného poradce soutěže. Volbu vysvětluje Milan Ráž, který je pověřen řízením agentury CzechTrade: „Letošní teritoriální zaměření Exportní ceny na Afriku je do určité míry výzvou pro české exportéry. Africké země totiž zatím stále znamenají pro české firmy bariéru, kterou je potřeba překonat, podpořit vedle subdodávek i samotný vývoz zboží a služeb, a svézt se tak na vlně ekonomického růstu vybraných afrických zemí. Nicméně vzestup Afriky, jak je mnohdy uváděno, je možná trochu přehnaný. Někdy se dokonce mluví o tom, že je médii uměle vytvořený.  V Africe je totiž stále mnoho politicky a ekonomicky nestabilních států a pouze země s velkými vývozy přírodních zdrojů dosahují zajímavého ekonomického růstu. Ačkoliv export ČR do afrických zemí roste, je třeba ho výrazně podpořit společnými projekty i individuální asistencí v místě. I proto zde má Ministerstvo průmyslu a obchodu a CzechTrade již tři zastoupení - v Egyptě, JAR a Maroku a otevření čtvrtého se připravuje v Keni.  Černý kontinent je zajímavý pro firmy, které mají zkušenosti a vědí přesně, které země si vybrat. Říká se, že kdo chce zvládnout Afriku, musí znát zákazníky, ne jen trh.“ „České firmy jsou podruhé během několika let nucené poohlížet se po nových trzích. Západní trhy sice zůstávají klíčové pro většinu českých exportérů, ale ty jsou obvykle vysoce konkurenční a zasycené, východní trhy zas ohrožuje konflikt na Ukrajině. Řada podnikatelů proto vidí nové příležitosti na jihu. Často tam nachází menší korupci než ve východní Evropě, velkou poptávku po spotřebním zboží a stejně velkou nabídku surovin, které zas potřebuje Evropa. České banky jsou schopné financovat i export do vzdálených, exotických oblastí, stačí mít dobře promyšlený obchodní záměr a samozřejmě zákazníka,“ říká Tomáš Hron, ředitel Global Transaction Banking UniCredit Bank. “Podíl 50 největších vývozců představuje přibližně jednu třetinu českého vývozu. Dvě třetiny tvoří masa těch menších. Menší společnosti mají vždy horší přístup na zahraniční trhy, a proto si zasluhují větší podporu. Proto apelujeme na menší firmy, aby se zapojily do tohoto projektu. Je nutné, aby do proexportní politiky byly zapojeny i samotné české firmy. Zmapování aktivit firem po světě může vzájemně propojit samotné podnikatele, každý nový kontakt může mít svou cenu. Soutěž exportních firem je jedním z pilířů celkové exportní podpory českých vývozců,” konstatuje Petr Šíma, partner poradenské firmy NSG Morison. Kritéria soutěže: Do EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek meziročního růstu exportu (rok 2012 a rok 2013) a podílu exportu na obratu firmy. Na základě získaných výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je určeno jejich konečné pořadí v soutěži. Soutěžní kategorie: •Malá společnost – kategorie je určena malým firmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve firmě nesmí přesáhnout 49 %, objem exportu v roce 2012 musel být minimálně 100 tisíc korun a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2012. •Středně velká společnost - kategorie je určena středně velkým firmám s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti přesáhnout 49 %, objem exportu musel v roce 2012 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku společnosti musí předcházet 1. lednu 2012. •Globální exportér – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností, kde podíl zahraničního vlastníka nepřesáhnul 49%. Hodnotí se počet států, do kterých společnost exportuje. Objem exportu do každého uvedeného státu musel v roce 2013 činit minimálně 100 tisíc korun. Za stát se pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů. •Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky. Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou má export do teritoria dynamiku růstu. Letošním soutěžním teritoriem byla zvolena Afrika. •Nejúspěšnější klient CzechTrade Více informací o soutěži naleznete na www.exportnicena.cz . Slavnostní vyhlášení vítězů Exportní ceny DHL UniCredit proběhne 27. listopadu 2014 v panoramatickém sále ZOOM v Kongresovém paláci v Praze pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu. Dalšími partnery letošního 17. ročníku Exportní ceny DHL UniCredit jsou: Peterka & Partners Paperlinx GrECo JLT Austrian Airlines NSG Morison Zátiší Group Newton Media DILMAH Kompass Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Pořadatelem soutěže je Agentura Helas s.r.o.