Aktuality

PRODUKTY & SLUŽBY

Reference

Firemní trh

Budoucnost B2B marketingu

Marketing se v posledních letech velice rychle vyvíjí a musí na to reagovat marketingoví specialisté v oblasti B2B i B2C. Původní model, kdy firmy produkovaly, marketing propagoval, potenciální zákazníci naslouchali a prodejní oddělení následně prodávalo, nahradil nový ekonomický model, kdy zákazníci svými požadavky produkty spoluutváří, marketing zahrnuje obousměrnou komunikaci s cílovou skupinou a individualizovaná produktová nabídka se na trh dostává novými kanály, o kterých ještě před pár lety neměl nikdo ani tušení. Původně šly B2B firmy na trh přes klasické tři styčné body se zákazníky: prodejní oddělení, specializované časopisy a veletrhy. Nyní se však zajeté postupy rychle mění a to díky digitálním kanálům, které nabízí potenciálním zákazníkům nekonečnou škálu možností, jak se okamžitě dostat k potřebným informacím a možným řešením jejich nákupních požadavků. Ze studie CEB (Corporate Executive Board) uskutečněné u 1400 zákazníků typu B2B vyplývá, že tyto firmy mají ve většině případů kolem 60 % nákupního rozhodování za sebou ještě před tím, než vůbec kontaktují potenciálního dodavatele.  V okamžiku, kdy s potenciálním dodavatelem hovoří, už tedy prozkoumaly možná řešení své nákupní potřeby, ohodnotily si jednotlivé varianty, stanovily si konkrétní požadavky, udělaly si cenová srovnání s konkurenčními nabídkami atd. Podobné výsledky ukazují i další studie. Digitální kanály mění marketingovou hru Jedním z hlavních cílů marketingových oddělení B2B firem je stále generování konkrétních poptávek.  Metody generování těchto poptávek se ale rychle mění a stále větší důraz je kladen na obsahový marketing na internetu. Veletrhy a specializované časopisy jsou dosud ještě významným kanálem pro B2B firmy, ale již dávno nejsou dostatečné. Online kanály a sociální sítě hrají v marketingu těchto firem čím dál tím větší roli. Výherci mezi B2B firmami budou ti, kterým se podaří vytvořit silnou vazbu s jejich trhem a které budou schopné dodávat relevantní informace dostupné potenciálním zákazníkům 24 hodin denně, 365 dní v roce.  B2B firmy, které svůj marketing nové situaci nepřizpůsobí, nebudou mít žádnou budoucnost. Více informací k možnostem digitálních kanálů na http://info.kompass.cz